Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Quan sát sự thay đổi toàn cầu của Trái đất - Vai trò của vệ tinh viễn thám trong giám sát Môi trường toàn cầu

Thông tin chi tiết
Tên tài liệu Quan sát sự thay đổi toàn cầu của Trái đất - Vai trò của vệ tinh viễn thám trong giám sát Môi trường toàn cầu
Tên tiếng anh Earth Observation of Global Change- The Role of Satellite Remote Sensing Monitoring the Global Environment
Thể loại Sách tham khảo
Giới thiệu cuốn sách
 

Sự thay đổi toàn cầu là một chủ đề thiết yếu và thời sự trong nghiên cứu môi trường. Các phương pháp viễn thám là  một công cụ thích hợp để giám sát các biến toàn cầu (global variables) vì chúng cung cấp một lớp phủ hệ thống (systematic coverage) của bề mặt trái đất với các độ phân giải (không gian, phổ  hay thời gian) khác nhau. Các vệ tinh quan sát Trái đất đang hoạt động cung cấp các dữ liệu nhằm giám sát khí quyển,  sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất, sự tàn phá phá rừng và quá trình hoang mạc hóa, lớp băng phủ và sự di chuyển các tảng băng v.v...  Cuốn sách này phân tích các nhiệm vụ chủ yếu của việc quan sát Trái đất, giới thiệu những lĩnh vực chính mà phương pháp viễn thám có thể cung cấp các số liệu quan trọng để nghiên cứu sự thay đổi toàn cầu.    

Tên tác giả Emilio Chuvieco (chủ biên)
Giới thiệu tác giả Emilio Chuvieco Khoa Địa lý, Đại học Alcalá, Tây Ban Nha là chủ biên. 16 nhà khoa học của EU, Mỹ, Canada đã tham gia viết cuốn sách này.
Mục lục 1.    Nỗ lực quốc tế trong nghiên cứu sự thay đổi toàn cầu-P1

 Beatriz và Fernando Valladares

2.    Các nhiệm vụ vệ tinh quan sát Trái đất của NASA  đối với nghiên cứu sự thay  đổi toàn cầu-P23  

Emilio Chuvieco và Chris Justice

3.    Vai trò của cơ quan Vũ trụ châu Âu trong việc quan sát sự thay đổi toàn cầu-P.49

Olivier Arino

4.    Ozone trong khí quyển-P59

Abel Calle và Jose Luis Casanova

5.     Viễn thám lớp phủ mặt đất và động lực học việc sử dụng đấ-P85

Philippe Mayaux, Hugh Eva, Andreas Brink, Frédéric Achard và Alain Belward

6.    Quan sát sự bốc cháy sinh khối bằng vệ tinh- P109

 Emilio Chuvieco

7.     Quan sát đại dương bằng vệ tinh và sự liên quan đến sự thay đổi toàn cầu-P143

Cantón- Garbin

8.    Quan sát nước bề mặt ứng dụng trong sự thay đổi toàn cầu -P169

 Richart G. Lawford

9.    Các nghiên cứu sự thay đổi toàn cầu thông qua  viễn thám  về băng tuyết trên mặt đất-P189

Richard Kelly và Dorothy K. Hall

 

Bảng chú dẫn-P221

Có đĩa Cd-Rom  tại bìa sau

 

Nhà xuất bản Springer Science
Năm xuất bản 2008
Chú thích Sách dày 221 trang