Tin tức hoạt động chương trình

Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận – Bình Thuận

Thứ bảy, 10 Tháng 6 2017
Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận – Bình Thuận

Đề tài đã xây dựng được thuật toán giải đoán các yếu tố: nhiệt độ, độ muối, dòng chảy, độ sâu tầng ưu quang, vật chất lơ lửng, chlorophyll-a, hệ sinh thái ngập nước (san hô, cỏ biển, thành phần nền đáy), độ sâu vùng nước nông ven bờ từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác (MODIS, Landsat,...) cho vùng nghiên cứu, trên cơ sở nguồn ảnh phù hợp, thông qua việc tiếp cận, ứng dụng có chọn lọc...

Đọc thêm

Tin tức KHCN Vũ trụ

Phóng thành công tên lửa Soyuz (Nga) từ Kourou

Thứ năm, 20 Tháng 3 2014
Phóng thành công tên lửa Soyuz (Nga) từ Kourou

Ngày 21/10/2011 đã trở thành một mốc lịch sử trong cuộc chinh phục vũ trụ khi lần đầu tiên tên lửa Soyuz (do Nga chế tạo) được phóng thành công tại Kourou (Guyana thuộc Pháp). Chỉ mất chưa đầy 10 phút để tên lửa vượt qua tầng khí quyển Trái đất nhưng để đưa 2 vệ tinh đầu tiên trong chùm 30 vệ tinh định vị toàn cầu Galileo lên quỹ đạo quy định ở độ cao 23.200km phải mất hơn 3 giờ.

Đọc thêm

Thông báo

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ năm 2017

Thứ năm, 09 Tháng 2 2017
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ năm 2017

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg  ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 -2020”, mã số CNVT/16-20, Chủ tịch ...

Đọc thêm