Cơ quan KHCN Vũ trụ

Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1. Viện Công nghệ vũ trụ
2. Viện Công nghệ Thông tin
3. Trung tâm Viễn thám và Geomatic, Viện Địa chất
4. Phòng viễn thám và GIS, Viện Địa chất địa vật lý biển
5. Viện Địa lý
6. Viện Vật lý địa cầu
7. Phòng Tư liệu và Viễn thám biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển
8. Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Viện Địa lý Tp. Hồ Chí Minh
9. Trạm Thu ảnh Vệ tinh MODIS, Viện Vật lý
10. Phòng Vật lý khí quyển & Vũ trụ, Viện Vật lý Tp. Hồ Chí Minh
11. Phòng sinh thái viễn thám, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
12. Trung tâm vệ tinh quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Trung tâm Viễn thám Quốc gia
2. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
3. Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

Bộ Quốc phòng

1. Cục Bản đồ
2. Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
3. Học viện kỹ thuật quân sự

Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế
2. Trường đại học Công nghệ

Bộ Công thương

1. Viện Dầu Khí Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Tổng cục kiểm lâm
2. Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
3. Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

1. Trung tâm Địa Tin học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Trung tâm hợp tác Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Định vị sử dụng Vệ tinh, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Ban Quản lý Dự án các công trình Viễn thông
2. Trung tâm Thông tin Vệ tinh

Công ty FPT

1. Viện nghiên cứu công nghệ FPT