Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trung tâm Thông tin Vệ tinh, Công ty Viễn thông Quốc tế VTI

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Lê Thành Nam

1964 Đại học Viễn thông

2. Kiều Nguyễn

1975 Thạc sĩ điện tử viễn thông

3. Lưu Vĩnh Tú

1969 Thạc sĩ điện tử viễn thông

4. Bùi Ngọc Thạch

1975 Thạc sĩ điện tử viễn thông

5. Nguyễn Thị Minh Thảo

1978 Thạc sĩ viễn thông

6. Nguyễn Dương Minh

1982 Đại học viễn thông

7. Nguyễn Đức Thắng

1984 Đại học Kỹ sư viễn thông

8. Hoàng Phúc Thắng

1977 Đại học điện tử viễn thông

9. Nguyễn Hải Châu

1983 Thạc sĩ viễn thông

10. Bùi Đức Hiển

1980 Đại học viễn thông

11. Trần Thị Thu Hương

1976 Thạc sĩ điện tử viễn thông

12. Trần Mạnh Thắng

1977 Đại học điện tử viễn thông

13. Vĩnh Tấn Lộc

1965 Đại học điện tử

14. Trần Xuân Dân

1983 Đại học điện tử viễn thông

15. Trần Thị Anh Phương

1973 Thạc sĩ điện tử viễn thông

16. Lê Thu Hằng

1982 Thạc sĩ điện tử viễn thông

17. Trần Thị Huyền Trang

1983 Đại học điện tử viễn thông

18. Nguyễn Trường Minh

1984 Đại học điện tử viễn thông

19. Nguyễn Hoài Sơn

1984 Đại học điện tử viễn thông

20. Nguyễn Thị Thanh Hà

1983 Đại học điện tử viễn thông

21. Vũ Thị Nhung

1983 Đại học điện tử viễn thông

22. Lê Xuân Trường

1982 Đại học điện tử viễn thông

23. Tạ Văn Sơn

1981 Đại học điện tử viễn thông

24. Nghiêm Anh Tuấn

1982 Đại học điện tử viễn thông

25. Nguyễn Hải Phong

1985 Đại học điện tử viễn thông

26. Đặng Văn Thật

1984 Đại học kĩ thuật thông tin

27. Nguyễn Thị Thanh Thảo

1984 Đại học điện tử viễn thông

28. Phạm Văn Hiệu

1986 Đại học điện tử viễn thông

29. Nguyễn Trung Vũ

1985 Đại học điện tử viễn thông

30. Nguyễn Minh Hùng

1985 Đại học điện tử viễn thông

31. Bùi Thanh Tùng

1986 Đại học Kỹ sư tin học

32. Nguyễn Thu Trang

1980 Thạc sĩ điện tử viễn thông

33. Nguyễn Chí Cường

1983 Đại học điện tử viễn thông

34. Phạm Thị Thanh Hòa

1983 Đại học điện tử viễn thông

35. Nguyễn Văn Dương

1966 Đại học điện tử viễn thông

36. Nguyễn Hải Lâm

1972 Đại học công nghệ thông tin

37. Nguyễn Tiến Đông

1974 Đại học điện tử viễn thông

38. Đặng Thị Lan

1981 Đại học điện tử viễn thông

39. Cao Tiến Hùng

1984 Đại học điện tử viễn thông

40. Phạm Thị Thanh Vân

1984 Đại học điện tử viễn thông

41. Nguyễn Hòa Bình

1984 Đại học điện tử viễn thông

42. Nguyễn Xuân Hùng

1964 Đại học viễn thông

43. Vũ Ngọc Anh

1985 Thạc sĩ KH-TH-KT

44. Văn Thị Tuyết Dung

1985 Đại học tin học

45. Trần Ánh Dương

1983 Đại học điện tử viễn thông

46. Đoàn Văn Chúc

1984 Thạc sĩ điện tử viễn thông

47. Phan Cự Dũng

1962 Đại học điện tử viễn thông

48. Nguyễn Hữu Hòa

1970 Đại học Điện Điện tử

49. Hoàng Anh Dũng

1971 Đại học điện tử viễn thông

50. Nguyễn Xuân Quang

1974 Đại học điện tử viễn thông

51. Đỗ Quốc Tuấn

1978 Đại học điện tử viễn thông

52. Phan Văn Khiêm

1983 Đại học điện tử viễn thông

53. Nguyễn Sỹ Hào

1985 Đại học điện tử viễn thông

54. Nguyễn Thanh Hậu

1985 Đại học điện tử viễn thông

55. Nguyễn Đình Tuấn

1985 Đại học điện tử viễn thông

56. Nguyễn Văn Vân Trường

1984 Đại học điện tử viễn thông

57. Võ Ngọc Hân

1985 Đại học Điện Điện Tử

58. Trần Ngọc Vỵ

1985 Đại học Điện Tử

59. Nguyễn Thanh Phong

1985 Đại học Điện Điện Tử