Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Ban Quản lý Dự án các công trình Viễn thông

Tên Cơ quan Ban Quản lý Dự án các công trình Viễn thông
Tên (Tiếng Anh) Project Management of Telecommunications
Bộ chủ quản Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quản quản lý trực tiếp ập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại/fax 84-4-37741458 Fax: 84-4-37741467
Chức năng, nhiệm vụ 0901_TDoanVNPT

1. Chức năng, nhiệm vụ chung

- Quản lý các dự án viễn thông

2. Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT:

- Quản lý dự án vệ tinh VINASAT-1 – đã được phóng thành công vào 18/4/2008;

- Quản lý dự án vệ tinh VINASAT-2 – đang triển khai, dự định phóng vào 3/2012

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Cơ cấu tổ chức:

-  Phòng Hành chính tổng hợp,

-  Phòng kế toán tài chính,

-  Phòng Kỹ thuật và Quản lý Chất lượng,

-  Phòng kế hoạch đầu tư và Quản lý hợp đồng

Cán bộ:

Bảng 1: Danh sách cán bộ

 

TT

Họ và tên

BC/HĐ

Nam/nữ

 

Ngày sinh

Học hàm – Học vị

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Minh Thống

BC

Nam

23/2/1959

Thạc sỹ

Vệ tinh

Giám đốc

0904110022

2

Nguyễn Trọng Vinh Quang

BC

Nam

30/8/1953

Tiến sỹ

Cáp quang

P. Giám đốc

0913219000

3

Lê Như Anh

BC

Nam

16/9/1954

Thạc sỹ

Cáp quang

P. Giám đốc

0913216895

4

Tạ Đình Hùng

BC

Nam

24/10/1970

Tiến sỹ

Cáp quang

P. Giám đốc

0912223222

5

Phạm Mai Phương

BC

Nữ

9/7/1975

Thạc sỹ

Vệ tinh

P. Giám đốc

0912173899

6

Nguyễn Văn Quang

BC

Nam

21/8/1962

Kỹ sư

Cáp quang

T. Phòng

0913306576

7

Nguyễn Khắc Hoan

BC

Nam

25/6/1972

Kỹ sư

Vệ tinh

P. Phòng

0904720011

8

Nguyễn Đức Long

BC

Nam

15/9/1976

Kỹ sư

Cáp quang

P. Phòng

0903223130

9

Đoàn Sơn Khánh

BC

Nam

01/9/1951

Kỹ sư

Cáp quang

Chuyên viên

0904494466

10

Nguyễn Tuấn Khanh

BC

Nam

4/9/1968

Kỹ sư

Cáp quang

Chuyên viên

0903291454

11

Nguyễn Kim Việt

BC

Nam

25/6/1980

Kỹ sư

Cáp quang

Chuyên viên

0912116663

12

Phi Trọng Hợp

BC

Nam

15/8/1975

Thạc sỹ

Vệ tinh

Chuyên viên

0904160860

13

Đinh Thanh Long

BC

Nam

20/9/1981

Thạc sỹ

Vệ tinh

Chuyên viên

0912550044

14

Đỗ Đình Minh Phúc

BC

Nam

27/10/1978

Thạc sỹ

Vệ tinh

Chuyên viên

0913077888

15

Nguyễn Quang Tuấn

BC

Nam

15/9/1978

Thạc sỹ

Vệ tinh

Chuyên viên

0904851509

16

Vũ Duy Trịnh

 

BC

Nam

14/5/1977

Thạc sỹ

Vệ tinh

Chuyên viên

0912170699

17

Đỗ Đình Trúc

BC

Nam

6/3/1984

Kỹ sư

Vệ tinh

Chuyên viên

0989633387

18

Lê Minh Hòa

BC

Nữ

11/3/1986

Cử nhân

Cáp quang

Chuyên viên

0904969690

19

Phạm Văn Huyên

BC

Nam

1/1/1973

Thạc sỹ

Vệ tinh

P. Phòng

0915341369

20

Mai Xuân Thủy

BC

Nam

15/5/1971

Thạc sỹ

Vệ tinh

Chuyên viên

0913567153

21

Nguyễn Chí Phương

BC

Nam

29/9/1983

Thạc sỹ

Vệ tinh

Chuyên viên

0915945791

 

Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Danh mục trang thiết bị

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ, VÀ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

KINH PHÍ (USD)

NĂM ĐẦU TƯ

CHÚ THÍCH

1

Quả vệ tinh và Thiết bị trạm mặt đất VINASAT-1

≈ 170.000.000

2006

Dự án trọng điểm quốc gia

2

Quả vệ tinh và Thiết bị trạm mặt đất VINASAT-2

≈ 220.000.000

2010

Dự án trọng điểm quốc gia