Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trung tâm Địa Tin học

Tên Cơ quan Trung tâm Địa Tin học
Tên (Tiếng Anh) Geomatics Center (GeoC)
Bộ chủ quản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Cơ quản quản lý trực tiếp Khu Công nghệ Phần mềm
Địa chỉ Khu phố 6, Linh Trung Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại/fax 84-8-37244 003
Email / website www.geomatics.edu.vn
Chức năng, nhiệm vụ

1 Chức năng, nhiệm vụ chung :

- Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin địa lý hiện đại phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường

- Nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các công nghệ liên quan đến lĩnh vực Địa Tin Học và Công Nghệ Vũ Trụ cho cộng đồng.

- Sản xuất, thử nghiệm, và cung cấp các dịch vụ KHCN nhằm tạo giải pháp hiệu quả phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế của Việt Nam

- Đào tạo, tư vấn, thẩm định, thiết kế và thực hiện các công trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Địa Tin Học và Công Nghệ Vũ Trụ.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam

 

2 Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ Viễn thám

- Nghiên cứu ứng dụng GPS

-  Không ảnh số và máy bay không người lái.

- Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống tích hợp GIS-GPS-Viễn Thám

- Đào tạo ứng dụng công nghệ : GPS, Viễn thám, GIS

Tải file: TT_DiaHoc

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Danh sách cán bộ

 

S

 

Năm

Trình độ

Chuyên

Chế độ công tác

Nơi

 

TT

Họ và tên

sinh

Đào tạo

ngành

Chính nhiệm

Kiêm nhiệm

Công tác

 

1

Lê Văn Trung

1959

PGS.TS

Viễn thám & GIS

Chính nhiệm

 

TT Địa Tin Học

 

2

Phạm Bách Việt

1962

ThS

Viễn thám & GIS

X

 

TT Địa Tin Học

 

3

Trương Vũ Cường

1980

KS

GPS

X

 

TT Địa Tin Học

 

4

Đào Minh Tâm

1981

ThS

GPS

X

 

TT Địa Tin Học

 

5

Trần Minh Châu

1983

CN

CNTT

X

 

TT Địa Tin Học

 

6

Phan Tiên Duyên

1980

KS

GPS

X

 

TT Địa Tin Học

 

7

Văn Công Quốc Anh

1981

KS

GPS

X

 

TT Địa Tin Học

 

8

Trần Thị Hằng

1985

Cử nhân

Kế toán

X

 

TT Địa Tin Học

 

9

Nguyễn Hữu Nhật

1980

KS

Viễn thám & GIS

X

 

TT Địa Tin Học

 

10

Nguyễn Thạch Thảo

1982

KS

Viễn thám & GIS

X

 

TT Địa Tin Học

 

11

Hồ Tống Minh Định

1980

Th.S

Viễn thám & GIS

X

 

TT Địa Tin Học

 

12

Lưu Anh Tài

1982

K.S

Viễn thám & GIS

X

 

TT Địa Tin Học

 

13

Lê Trung Chơn

1969

TS

GPS

 

X

ĐH Bách Khoa

 

14

Hồ Đình Duẫn

1960

TS

CNTT

 

X

Viện Địa Lý

 

15

Lâm Đạo Nguyên

1964

ThS

Viễn thám & GIS

 

X

Viện Địa Lý

 

16

Lê Minh

 Vĩnh

1963

TS

Bản đồ

 

X

ĐH KHXH và Nhân Văn

 

17

Trịnh Ngọc Minh

1957

TS

CNTT

 

X

Khu CN Phần Mềm

 

Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Danh sách trang thiết bị

  TT

                TÊN TRANG THIẾT BỊ,

      VÀ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

 

    KINH PHÍ

 

NĂM ĐẦU TƯ

   CHÚ THÍCH

   1

Hệ thống máy chủ, máy trạm, bảo mật,...

   750.000.000

    2007

 

   2

Các phần mềm GPS, GIS, Remote Sensing

   850.000.000

    2008

...............

   3

Thiết bị đo đạc ngoại nghiệp (maý thu GPS,...)

  1.850.000.000

    2009