Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Tổng cục kiểm lâm

Tên Cơ quan Tổng cục kiểm lâm
Tên (Tiếng Anh) FOREST PROTECTION DEPARTMENT
Bộ chủ quản Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quản quản lý trực tiếp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Địa chỉ Nhà A 3, Số 2, Ngọc Hà, Hà Nội
Số điện thoại/fax 04.37335677
Email / website www.kiemlam.org.vn; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức năng, nhiệm vụ
Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp.
Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm:

a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng;

b) Phòng Thanh tra, Pháp chế;

c) Phòng Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng;

d) Đội Kiểm lâm đặc nhiệm;

đ) Văn phòng Cục;

Các đơn vị trực thuộc:

a) Kiểm lâm vùng I;

b) Kiểm lâm vùng II;

c) Kiểm lâm vùng III;

d) Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Danh sách cán bộ tham gia về lĩnh vực Khoa học công nghệ

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

BC/HĐ

 

Nam/Nữ

NGÀY SINH

 HỌC HÀM

  HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

   1

          2

   3

     4

         5

     6

        7

       8

          9

   1

Đoàn Hoài Nam

 BC

   Nam

       1969

     TS

 Lâm Sinh

Phó Cục trưởng

0986.248181

   2

Nguyễn Hồng Minh

   BC

   Nam

       1976

  Cử nhân

Tin học kinh tế

Phó trưởng phòng QLBV

0982.007613

   3

Ng Danh Thanh Hải

   BC

   Nam

      1976

   Cử nhân

    CNTT

Chuyên viên

0983767810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Danh sách trang thiết bị

  TT

                TÊN TRANG THIẾT BỊ,

       VÀ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

    KINH PHÍ

 

NĂM ĐẦU TƯ

  CHÚ THÍCH

   1

Hệ thống thiết bị đồng bộ  trạm thu ảnh vệ tinh MODIS (thiết bị, máy tính, phàn mềm)

    4.4 tỷ

     2006

 

   2

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về kiểm lâm:

-  Thiết bị mở rộng trạm thu ảnh vệ tinh

-  Phần mềm CSDL phục vụ công tác quản lý nhà nước về kiểm lâm

    7.9 tỷ

  2008+2009

.