Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trường đại học Công nghệ

Tên Cơ quan Trường đại học Công nghệ
Tên (Tiếng Anh) College of Technology (viết tắt COLTECH)
Bộ chủ quản Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quản quản lý trực tiếp Đại học quốc gia Hà Nội
Địa chỉ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại/fax 043.7547461 Fax: 043.7547460
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức năng, nhiệm vụ 0702_DHCN

Tại quyết định thành lập, Thủ tướng Chính phủ giao cho  trường Đại học công nghệ thực hiện nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, chọn lọc và bồi dưỡng nhân tài thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hôi.

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Trường ĐHCN có 04 khoa:

- Công nghệ Thông tin, Điện tử-Viễn thông,

- Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano,

- Cơ học lỹ thuật và Tự động hóa),

- 03 Trung tâm:

    + Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ phần mềm,

    + Trung tâm nghiên cứu Điện tử - Viễn thông,

     + Trung tâm máy tính)

- 02 phòng thí nghiệm mục tiêu: PTN các hệ thống tích hợp thông minh và PTN Công nghệ Nano.

Tổng số cán bộ cơ hữu có trình độ đại học trở lên của tổ chức

TT

Cán bộ có trình độ đại học trở lên

Tổng số

1

Tiến sỹ khoa học

02

2

Tiến sỹ

49

3

Thạc sỹ

41

4

Đại học

14