Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Học viện kỹ thuật quân sự

Tên Cơ quan Học viện kỹ thuật quân sự
Bộ chủ quản Bộ Quốc phòng
Cơ quản quản lý trực tiếp Bộ Quốc Phòng
Địa chỉ 100 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Số điện thoại/fax 069 515200 ; 7544949
Chức năng, nhiệm vụ HocVienKTQSu
Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Cán bộ (số liệu năm 2006):

- Tiến sỹ: 242

- Thạc sỹ: 385

- Đại học: 450