Tin tức hoạt động chương trình

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị về Chương trình Tên lửa & Khinh khí cầu Châu Âu (24th ESA Symposium on European Rocket & Balloon Programmes and Related Research)

Thứ năm, 04 Tháng 7 2019
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị về Chương trình Tên lửa & Khinh khí cầu Châu Âu (24th ESA Symposium on European Rocket & Balloon Programmes and Related Research)

Từ ngày 10/6 đến 20/6/2019, Đoàn cán bộ thực hiện đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 - 2020 tham dự Hội nghị ESA lần thứ 24 về Chương trình Tên lửa & Khinh khí cầu Châu Âu tại Cộng hòa Liên bang Đức và hội thảo hợp tác tại Cộng hòa Pháp. Đoàn gồm, PGS.TS Phạm Hồng Quang (Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm KH&CNVN, Chủ nhiệm đề tài...

Đọc thêm

Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Tên Cơ quan Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
Bộ chủ quản Bộ Quốc phòng
Cơ quản quản lý trực tiếp Bộ Quốc phòng
Địa chỉ số 17 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Ðô, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại/fax 069 516 032 ; 069 516025
Chức năng, nhiệm vụ VienKHCNQSu
Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Cán bộ:

- Tiến sỹ: 200 ; Thạc sỹ: 100 ; Đại học: 700 (Theo đăng ký tại đề cương Đề tài "Ảnh hưởng động học phóng tên lửa. . . thiết bị đặt trên boong" thuộc CT KHCN vũ trụ.

 Ban giám đốc

 Các phòng ban chức năng

  • Phòng chính trị:

·         Chủ nhiệm: Đại tá Trần Đức Long

·         Phó chủ nhiệm: Đại tá Phan Tuấn

  • Phòng Tham mưu - Kế hoạch:

·         Trưởng phòng: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn

·         Phó trưởng phòng: Đại tá, TS Lê Kỳ Biên

  • Văn phòng:

·         Chánh VP: Đại tá Hoàng Xuân Bình

·         Phó Chánh văn phòng Thượng tá Nguyễn Văn Hồng

  • Phòng Đào tạo:

·         Trưởng phòng: Đại tá, PGS, TS Trần Đức Thuận

·         Phó phòng: Thượng tá, TS Nguyễn Trang Minh

  • Phòng Thông tin KHQS:

·         Trưởng phòng: Trung tá, ThS Đỗ Văn Trưởng

·         Phó phòng: Thượng tá Lê Nữ Huy Phương

  • Phòng Kỹ thuật:

·         Chủ nhiệm: Đại tá Trần Duy Quân

·         Phó chủ nhiệm:

  • Phòng Tài chính:

·         Trưởng phòng Đại tá Nguyễn Văn Minh

·         Phó phòng Trung tá Lê Quang Trung

  • Phòng Hậu cần:

·         Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Hữu Yên

·         Phó CN Đại tá Ngô Xuân Quyền.


Các Viện, Phân viện, Trung tâm nghiên cứu và Công ty trực thuộc