Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Cục Bản đồ

Tên Cơ quan Cục Bản đồ
Tên (Tiếng Anh) Defense Mapping Agency of VietNam (DMAV)
Bộ chủ quản Bộ Quốc phòng
Cơ quản quản lý trực tiếp Bộ Tổng tham mưu
Địa chỉ Số 2/Ngõ 198 Đường Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại/fax 069.573.208
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức năng, nhiệm vụ CucBanDo_BoQP

1. Chức năng, nhiệm vụ chung

- Chức năng: là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành toàn quân về địa hình quân sự và hệ thông tin địa lý; tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý ngành Địa hình quân sự; bảo đảm địa hình và hệ thông tin địa lý cho nhiệm vụ tác chiến và các nhiệm vụ khác của Quân đội; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm yêu cầu củng cố sự nghiệp quốc phòng – an ninh của đất nước.

Nhiệm vụ: đề xuất chủ trương, biện pháp, nội dung công tác tham mưu địa hình trong chỉ huy, tác chiến, chuẩn bị chiến trường, huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, tham gia vào hoạch định chủ quyền lãnh thổ, nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự

2. Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công nghệ vũ trụ:

- Tham mưu về địa hình và hệ thông tin địa lý; bảo đảm dịa hình và hệ thông tin địa lý cho nhiệm vụ tác chiến và các nhiệm vụ khác của quân đội; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế bảo đảm yêu cầu củng cố sự nghiệp quốc phòng – an ninh của đất nước.

- Tham mưu cho Bộ Quốc phòng về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Nghiên cứu khoa học, công nghệ tham mưu địa hình và hệ thông tin địa lý, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào thực tế của Quân đội. Ứng dụng công nghệ định vị GPS, viễn thám, GIS vào sản xuất tư liệu địa hình như bản đồ các loại tỷ lệ, ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, xác định tọa độ, độ cao, số liệu thiên văn, trọng lực, hệ thông tin địa lý. Tham gia hoạch định biên giới, lãnh hải và quản lý nhà nước về trắc địa bản đồ. Tham gia công tác đo đạc – bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

1. Cơ cấu tổ chức: Có các Phòng, Ban, Trung tâm thông tin địa lý, Trung tâm đào tạo nghiệp vụ địa hình quân sự và Công ty TNHH một thành viên Trắc địa – Bản đồ.

2. Cán bộ:  Tổng số: 78 trong đó TS: 09 ; ThS: 49

Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Danh mục trang thiết bị

 

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

KINH PHÍ

NĂM ĐẦU TƯ

CHÚ THÍCH

1

Máy chụp ảnh hàng không: Chụp ảnh hàng không bề mặt địa hình

  10 tỷ đồng

         2004

 

2

Máy quét phim: quét phim dương bản phục vụ tăng dày, khống chế ảnh và đo vẽ trên trạm ảnh số

  1,2 tỷ đồng

         2004

 

3

Máy GPS

  1,6 tỷ đồng

         2000

 

4

Máy GPS 2 tần

  2,0 tỷ đồng

         2008

 

5

Máy GPS

  0,5 tỷ đồng

         2010