Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

Tên Cơ quan Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường
Tên (Tiếng Anh) Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Environment
Bộ chủ quản Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quản quản lý trực tiếp Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ 23/62 Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa- Hà Nội
Email / website website : WWW.IMH.AC.VN
Chức năng, nhiệm vụ

Cơ cấu  tổ chức: có  Phòng Công nghệ Viễn Thám và Thông tin địa lý

    Danh sách cán bộ

  TT

 

   HỌ VÀ TÊN

 

BC/HĐ

 

Nam/Nữ

  NGÀY SINH

  HỌC HÀM

   HỌC VỊ

  CHUYÊN MÔN

 CHỨC VỤ

      GHI CHÚ

   1

             2

    3

     4

       5

      6

          7

     8

          9

   1

 Dương Văn Khảm

   BC

   Nam

    1960

     TS

Viễn thám - GIS

Giám đốc Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp

   2

 Võ Đình Sức

   BC

  Nam

   20/8/81

     ThS

Bản đồ, Viễn thám và GIS

 

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp,

Viện KH KTTV&MT.

DD: 0915574948

   3

 Doãn Hà Phong

 

  Nam

 

     TS

Viễn thám - GIS

Trưởng phòng viễn thám và GIS

Phòng Công nghệ Viễn thám

   4

 Chu Minh Thu

 

  Nữ

 

  Thạc sĩ

   Thuỷ văn

 

Phòng Công nghệ Viễn thám

   5

 Lương Văn Việt               

 

  Nam

   1965

  Thạc sĩ

  Viễn thám - GIS

 

Phân Viện phía Nam