Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Tên Cơ quan Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Tên (Tiếng Anh) Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources
Bộ chủ quản Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quản quản lý trực tiếp Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ K9+200, Đường Chiến Thắng, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại/fax (04) 8544343
Email / website http://www.vigmr.vn/
Chức năng, nhiệm vụ

1. Trình Bộ trưởng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về địa chất, khoáng sản; tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2.  Nghiên cứu cơ bản về lịch sử phát sinh, phát triển vỏ Trái đất, cấu trúc địa chất, thành phần vật chất của các thành tạo địa chất nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và việc phòng ngừa tai biến địa chất và các tác hại về môi trường địa chất.

3. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của Bộ.

4. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về địa chất, khoáng sản.

5. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về địa chất, khoáng sản với nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học, tham gia xây dựng quy trình, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về điạ chất, khoáng sản.

7. Thực hiện các dịch vụ thăm dò, khai thác, chế biến về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn và đào tạo sau đại học về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

10. Tư vấn các hoạt động về địa chất, khoáng sản, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước trong việc khai thác, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nguyên liệu khoáng  theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Viện có 250 cán bộ công nhân viên trong đó có 02 Phó Giáo sư, 24 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ, và hơn 100 kỹ sư địa chất.

Các phòng nghiên cứu:

- Phòng Cổ sinh và Địa tầng;

- Phòng Thạch luận - Trầm tích luận;

- Phòng Kiến tạo- Địa mạo;

- Phòng Khoáng sản kim loại;

- Phòng Khoáng sản không kim loại;

- Phòng Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình;

- Phòng Viễn thám – Toán địa chất;

- Phòng Địa hoá và Môi trường;

- Phòng Địa vật lý;

- Phòng Phân tích Khoáng thạch học;

- Phòng Khoáng vật - Địa chất đồng vị;

- Phòng Kinh tế địa chất – Nguyên liệu khoáng;

Các tổ chức sự nghiệp:

- Phân viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản phía Nam (Trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh);

- Trung tâm Karst và Di sản địa chất;

- Trung tâm Công nghệ Địa vật lý và  địa kỹ thuật;

- Trung tâm Công nghệ địa chất-khoáng sản;

- Trung tâm Dịch vụ nguyên liệu khoáng và Công nghệ môi trường.

Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Danh sách trang thiết bị

  TT

                 TÊN TRANG THIẾT BỊ,

       VÀ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

 

    KINH PHÍ

 

  NĂM ĐẦU

      TƯ

   CHÚ THÍCH

  1

 

 

 

Máy tính xử lý ảnh và GIS, máy tính hiển thị ảnh nổi  với màn hình phân cực + kính và chuột Topomouse, máy tính notebook, phần mềm bluetood GPS, máy chủ dữ liệu, băng từ tự động,, máy chủ internet, máy trạm lập mô hình, máy quét A4, máy in A0, A3…

Phần mềm Arcinfo 9.1, Arcview 9.1, Geostatistical analysis, Envi, Envi + IDL, ERDAS stereo Analysis for ArcGIS 9, LPS CORE, Paint Shop Pro, Windows XP, phần mềm xử lý ảnh ASAR (SARTools), Overland,…

  30,000 tr.đồng

    2007

Dự án xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên môi trường tại Việt Nam