Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Phòng sinh thái viễn thám, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Tên Cơ quan Phòng sinh thái viễn thám, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Tên (Tiếng Anh) Remote Sensing Ecology Department
Bộ chủ quản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quản quản lý trực tiếp Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Địa chỉ Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Số điện thoại/fax 0437562133
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; http://www.iebr.ac.vn
Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng nhiệm vụ chung

- Áp dụng viễn thám và hệ Thông tin Ðịa lý trong nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật.

- Tham gia đào tạo trong lĩnh vực viễn thám và hệ thông tin địa lý cho các phòng trong Viện Sinh thái.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu và trung tâm thông tin.

2. Chức năng nhiệm vụ liên quan đến CNVT (ví dụ nghiên cứu tên lửa, ứng dụng GPS, đào tạo viễn thám,…)

-  Sử dụng tư liệu Viễn thám, GPS nghiên cứu thảm thực vật, đất, rừng và các yếu tố của hệ sinh thái, điều kiện môi trường. Sử dụng GIS nghiên cứu  xây dựng mô hình dự báo, biến động của thảm thực vật và các yếu tố của hệ sinh thái, môi trường ở mức vi mô (VQG, KBTTN,…) hay vĩ mô (miền, quốc gia). Đưa ra các kiến nghị trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên; các dự báo về điều kiện môi trường để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

- Sử dụng GIS với tư liệu Viễn thám độ phân giải cao và số liệu GPS kết hợp với số liệu truyên thống để nghiên cứu một số loài động thực vật.

- Phát triển và xây dựng các công cụ tiện ích ứng dụng phần mềm GIS và GPS cho việc điều tra,  nghiên cứu các VQG, khu BTTN.

- Biên tập các tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị hitech như GPS, camera digital, các máy đo cũng như các phương pháp, quy trình ứng dụng một số  phần mềm GIS, Database cho các khoá đào tạo.

Tải file: Vien_SinhThai

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

BC/ HĐ

Nam/ Nữ

Năm sinh

Học hàm, học vị

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Lê Xuân Cảnh

BC

Nam

1954

PGS

Toán sinh thái,
Động vật,
Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

Viện trưởng, Trưởng phòng

 

2

Hà Quý Quỳnh

BC

Nam

1975

TS

Địa lý tài nguyên và môi trường
Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

Nhân viên

 

3

Lê Minh Hạnh

BC

Nữ

1976

ThS

Môi trường
Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

Nhân viên

 

4

Lê Quang Tuấn

BC

Nam

1984

CN

Sinh thái học
Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

Nhân viên

 
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Danh mục trang thiết bị

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ, CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

KINH PHÍ

NĂM ĐẦU TƯ

CHÚ THÍCH

1.      

ARC/GIS 9.2

     

2.      

ERDAS 9.2