Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Phòng Vật lý khí quyển & Vũ trụ, Viện Vật lý Tp. Hồ Chí Minh

Tên Cơ quan Phòng Vật lý khí quyển & Vũ trụ, Viện Vật lý Tp. Hồ Chí Minh
Tên (Tiếng Anh) Department of Atmospheric and Space physics
Bộ chủ quản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quản quản lý trực tiếp Viện Vật lý Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ Số 01 Mạc Đĩnh Chi, Q.I, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại/fax 08- 38 298149/08- 38 234133
Email / website http://iswi-secretariat.org
Chức năng, nhiệm vụ

1 Chức năng, nhiệm vụ chung:

· Nghiên cứu mối quan hệ Mặt Trời – Trái Đất, ảnh hưởng của họat động Mặt Trời và bức xạ Mặt Trời đối với tầng khí quyển của Trái Đất.

· Nghiên cứu mối quan hệ giữa khí quyển tầng thấp và khí quyển tầng cao tại khu vực phía Nam.

· Nghiên cứu các quá trình vật lý xảy ra trong tầng điện ly vùng xích đạo từ.

· Tổ chức quan trắc các đặc trưng khí quyển, điện ly  và các hiện tượng vật lý vũ trụ liên quan tại khu vực phía Nam.

· Sử dụng các số liệu quan trắc phục vụ nghiên cứu cơ bản và các yêu cầu thực tiễn của xã hội.

· Đào tạo và xây dựng năng lực khoa học vũ trụ đáp ứng các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.

2 Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT:

- Nghiên cứu vật lý khí quyển tầng cao, đặc biệt là điện ly vùng xích đạo từ.

- Đào tạo vật lý khí quyển, vật lý vũ trụ.

Tải file: Vien_VLyTPHCM

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

1 . Cơ cấu tổ chức: Phòng nghiên cứu và có Đài quan trắc khí quyển Hóc Môn thực hiện các đo đạc, khảo sát.

2 . Cán bộ:

Danh sách cán bộ

TT

HỌ VÀ TÊN

BC/ HĐ

Nam/ Nữ

NGÀY SINH

HỌC HÀM – HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Hoàng Thái Lan

BC

Nữ

16/4/55

PGS.TS

Vật lý vũ trụ

NCVCC

 

2

Đào Ngọc Hạnh Tâm

BC

Nữ

07/6/83

ThS.

Vật lý địa cầu

NCV

 

3

Ng. Thu Trang

BC

Nữ

20/3/83

CN

Vật lý khí quyển

NCV

 

4

Dương Văn Vinh

BC

nam

25/2/80

CN

Vật lý KT

NCV

 

5

Trần Trung Kiên

nam

03/6/67

KTV

Kỹ thuật

KTV

 
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Danh mục trang thiết bị

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ, VÀ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

KINH PHÍ

NĂM ĐẦU TƯ

CHÚ THÍCH

1

CADI – thiết bị thăm dò thẳng đứng tầng điện ly

            - Phần mềm ID

30.000 USD

1.000 UDS

2000

Thiết bị của ĐH Ontario, Canada hỗ trợ theo đề án hợp tác NCKH

2

Magnetometer – Máy đo biến thiên từ trường Trái Đất

10.000 USD

2000

Thiết bị của ĐH Tokyo,Nhật Bản hỗ trợ theo đề án hợp tác NCKH

3

All Sky Imager – Máy chụp ảnh bầu trời đêm

10.000 USD

2002

Thiết bị của ĐH Tokyo,Nhật Bản hỗ trợ theo đề án hợp tác NCKH

4

GPS – máy thu tín hiệu vệ tinh nghiên cứu biến đổi TEC điện ly.

10.000 USD

2005

Thiết bị của ĐH Rennes Pháp.

5

GRBR- Máy thu tín hiệu vệ tinh nghiên cứu điện ly xích đạo.

12.000 USD

2010

Thiết bị của Viện NC Không gian California hỗ trợ theo đề án hợp tác NC