Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trạm Thu ảnh Vệ tinh MODIS, Viện Vật lý

Tên Cơ quan Trạm Thu ảnh Vệ tinh MODIS, Viện Vật lý
Tên (Tiếng Anh) MODIS Ground Receiving Station
Bộ chủ quản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quản quản lý trực tiếp Viện Vật lý
Địa chỉ Số 10 Đào Tấn, Hà Nội
Số điện thoại/fax 84-4-37660374
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức năng, nhiệm vụ

Thu và xử lý ảnh vệ tinh, đào tạo viễn thám

Tải file: Vien_VatLy

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

1. Là đơn vị trực thuộc Viện Vật lý

2. Cán bộ:

TT

HỌ VÀ TÊN

BC/HĐ

Nam/Nữ

NGÀY SINH

HỌC HÀM-HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Hùng Sơn

BC

Nam

21-8-1960

TS

Vật lý lý thuyết

Phụ trách trạm, Nghiên cứu viên chính

 

2

Hoàng Viết Giao

BC

Nam

1954

TS

Viễn thám

Nghiên cứu viên

 

3

Nguyễn Đình Tài

Nam

4-10-1983

ThS

Viễn thám

Ngiên cứu viên

 

4

Khuất thị Hồng

Nữ

15-9-1983

 

Công nghệ Môi trường

Trợ lý nghiên cứu

 

5

Nguyễn Gia Hiển

Nam

1982

 

Công nghệ Môi trường

Trợ lý nghiên cứu

 
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ,

VÀ CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

KINH PHÍ

NĂM ĐẦU TƯ

CHÚ THÍCH

   1

Trạm thu ảnh vệ tinh MODIS

   99.000 USD

      2001