Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Phòng viễn thám và GIS, Viện Địa chất địa vật lý biển

Tên Cơ quan Phòng viễn thám và GIS, Viện Địa chất địa vật lý biển
Tên (Tiếng Anh) Department of Remote sensing and GIS
Bộ chủ quản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quản quản lý trực tiếp Viện Địa chất địa vật lý biển
Địa chỉ Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại/fax (04) 3 7910073
Email / website http://www.imgg.com.vn
Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng, nhiệm vụ chung:

- Ứng dụng công nghệ viễn thám để kiểm soát, theo dõi biến động môi trường và các dạng tài nguyên thiên nhiên.

- Ứng dụng công nghệ GIS trong việc tích hợp thông tin không gian, xâydựng, tính toán theo mô hình các bài toán về quy haọch tổng thể, các thông số về môi trường, tài nguyên thiên nhiên cũng như tai biến thiên nhiên.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở các vùng lãnh thổ, lãnh hải.

- Phát triển các phần mềm về viễn thám và GIS.

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thám và GIS.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT (ví dụ: nghiên cứu tên lửa, ứng dụng GPS, đào tạo viễn thám, ...).

- Xây dựng chuẩn các mẫu phổ phục vụ cho việc chế tạo đầu thu – Sensor.

- Xây dựng các phần mềm liên quan giữa ứng dụng công nghệ - triển khai công nghệ với việc chế tạo thiết bị nghiên cứu.

Tải file: Vien_DC_DVLB

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc

- Phòng hành chính tổng hợp

- Phòng nghiên cứu chuyên môn

- Trung tâm quan trắc

- Trung tâm quản lý dữ liệu.

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

BC/

Giới tính

Ngày sinh

Học hàm-học vị

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Trịnh Hoài Thu

BC

Nữ

06/9/1975

Ths

Môi trường

   

2

Phạm Việt Hồng

BC

Nữ

 

Ths

Trắc địa

   

3

Trần Anh Tuấn

BC

Nam

09/6/1978

Ths

Bản đồ-viễn thám

   
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

Các phần mềm ARC/info, ARCVILELW đã cũ.