Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Công nghệ Thông tin

Tên Cơ quan Viện Công nghệ Thông tin
Tên (Tiếng Anh) Institute of Information Technology
Bộ chủ quản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quản quản lý trực tiếp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Số điện thoại/fax 04.37564405/04.37564217
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.ioit.ac.vn
Chức năng, nhiệm vụ

1.1      Chức năng, nhiệm vụ chung :

· Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của tin học, cơ sở toán học và kỹ thuật của công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng CNTT trong các hệ thống kinh tế - xã hội và trong tự động hoá sản xuất.

· Thiết kế, chế tạo các sản phẩm của CNTT, đặc biệt là các sản phẩm phần mềm.

· Triển khai ứng dụng CNTT trong sản xuất đời sống, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT,

· Tư vấn, giám sát và thẩm định các dự án về CNTT.

· Đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ về CNTT.

· Biên soạn giáo trình, dịch tài liệu và sách về CNTT

· Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực CNTT.

1.2       Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT (VD: nghiên cứu tên lửa, ứng dụng GPS, đào tạo, viễn thám, v.v..):Không

Tải file: VienCNTT

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

1.1  Cơ cấu tổ chức: 17 phòng chuyên môn và 1 phòng Quản lý tổng hợp.

1.2  Cán bộ: Các cán bộ trực tiếp tham gia các đề tài liên quan đến chương trình công nghệ vũ trụ hoặc có chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực trong CNVT