Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện nghiên cứu công nghệ FPT

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Trần Thế Trung

1978 Tiến sĩ Vật lý thiên văn

2. Vũ Trọng Thư

1982 Đại học CNTT

3. Đinh Quốc Trí

1983 Đại học Điện tử - viễn thông

4. Nguyễn Tuấn Anh

1985 Thạc sĩ Cơ điện tử

5. Phạm Hồng Thái

1986 Đại học Cơ điện tử

6. Đào Văn Thắng

1987 Đại học CNTT

7. Nguyễn Ngọc Tuyên

1987 Đại học Tự động hóa

8. Cao Anh Tuấn

1980 Đại học Điện Điện Tử