Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Ban Quản lý Dự án các công trình Viễn thông, Tập đoàn VNPT

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Hoàng Minh Thống

1959 Thạc sĩ Vệ tinh

2. Nguyễn Trọng Vinh Quang

1953 Tiến sĩ Cáp quang

3. Lê Như Anh

1954 Thạc sĩ Cáp quang

4. Tạ Đình Hùng

1970 Tiến sĩ Cáp quang

5. Phạm Mai Phương

1975 Thạc sĩ Vệ tinh

6. Nguyễn Văn Quang

1962 Đại học Cáp quang

7. Nguyễn Khắc Hoan

1972 Đại học Vệ tinh

8. Nguyễn Đức Long

1976 Đại học Cáp quang

9. Đoàn Sơn Khánh

1951 Đại học Cáp quang

10. Nguyễn Tuấn Khanh

1968 Đại học Cáp quang

11. Nguyễn Kim Việt

1980 Đại học Cáp quang

12. Phi Trọng Hợp

1975 Thạc sĩ Vệ tinh

13. Đinh Thanh Long

1981 Thạc sĩ Vệ tinh

14. Đỗ Đình Minh Phúc

1978 Thạc sĩ Vệ tinh

15. Nguyễn Quang Tuấn

1978 Thạc sĩ Vệ tinh

16. Vũ Duy Trịnh

1977 Thạc sĩ Vệ tinh

17. Đỗ Đình Trúc

1984 Thạc sĩ Vệ tinh

18. Lê Minh Hòa

1986 Đại học Cáp quang

19. Phạm Văn Huyên

1973 Thạc sĩ Vệ tinh

20. Mai Xuân Thủy

1971 Thạc sĩ Chuyên viên

21. Nguyễn Chí Phương

1983 Thạc sĩ Vệ tinh