Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trung tâm hợp tác Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Đào Ngọc Chiến

1974 Tiến sĩ Anten – Siêu cao tần – Thông tin liên vệ tinh

2. Ngô Hồng Sơn

1977 Tiến sĩ Xử lý dữ liệu GNSS, dịch vụ LBS, GIS

3. Phạm Thành Công

1974 Tiến sĩ Anten – Truyền sóng – Thông tin vệ tinh

4. Đỗ Trọng Tuấn

1975 Tiến sĩ Định vị - Dẫn đường hàng không -

5. Hà Duyên Trung

1980 Tiến sĩ Định vị - Thông tin vô tuyến

6. Hán Trọng Thanh

1985 Thạc sĩ Định vị - Đo lường tự động – Viễn thám

7. Phương Xuân Quang

1980 Tiến sĩ Định vị - Dẫn đường hàng không – Đo lường tự động

8. Nguyễn Bích Huyền

1978 Thạc sĩ Thông tin quang liên vệ tinh – Xử lý ảnh viễn thám

9. Vương Hoàng Nam

1980 Tiến sĩ Radar – Viễn thám – Đo lường tự động

10. Vũ Văn Yêm

1960 PGS. Tiến sĩ Máy thu SDR, Hệ thống và linh kiện siêu cao tần

11. Nguyễn Hữu Thanh

1960 PGS. Tiến sĩ Dịch vụ LBS trên nền 3G, A-GPS, DGPS

12. Nguyễn Hữu Trung

1960 Tiến sĩ Phần mềm nhúng - Hệ điều hành thời gian thực – Thiết kế điện tử

13. Nguyễn Văn Đức

1960 PGS. Tiến sĩ Thông tin vô tuyến – Dẫn đường hàng không – Radar – Sonar

14. Tạ Hải Tùng

1975 Tiến sĩ Định vị GNSS, INS, Bộ thu tích hợp (phần cứng + phần mềm)

15. Trần Tuấn Vinh

1980 Thạc sĩ Bộ thu GNSS, định vị INS, hệ thống nhúng

16. Trần Tuấn Vinh

1980 Thạc sĩ Định vị và dẫn đường hàng không

17. Hoàng Mạnh Thắng

1975 Tiến sĩ Xử lý tín hiệu công suất thấp, Mã hóa và giải mã

18. Nguyễn Tài Hưng

1975 Tiến sĩ R&D dịch vụ LBS trên nền 3G

19. Nguyễn Vũ Thắng

1975 Tiến sĩ RFIC cho máy thu tích hợp GPS/Galileo/

20. Nguyễn Thị Hoàng Lan

1960 PGS. Tiến sĩ Xử lý tín hiệu GNSS, tích hợp GNSS và mạng truyền thông

21. Nguyễn Hữu Nam Dương

1980 Đại học Xử lý tín hiệu, bộ thu GNSS trên DSP, FPGA

22. Đào Vũ Hiệp

1980 Đại học Xử lý dữ liệu GNSS, LBS, A-GNSS