Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trung tâm Địa Tin học, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Lê Văn Trung

1959 PGS. Tiến sĩ Viễn thám và GIS

2. Phạm Bách Việt

1962 Thạc sĩ Viễn thám và GIS

3. Đào Minh Tâm

1981 Thạc sĩ GPS

4. Hồ Tống Minh Định

1980 Thạc sĩ Viễn thám & GIS

5. Lê Trung Chơn

1969 PGS. Tiến sĩ GPS

6. Trương Vũ Cường

1980 Đại học GPS

7. Trần Minh Châu

1983 Đại học Công nghệ thông tin

8. Phan Tiên Duyên

1980 Đại học GPS

9. Văn Công Quốc Anh

1981 Đại học GPS

10. Nguyễn Hữu Nhật

1980 Đại học Viễn thám & GIS

11. Nguyễn Thạch Thảo

1982 Đại học Viễn thám & GIS

12. Lưu Anh Tài

1982 Đại học Viễn thám & GIS