Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ NNPT Nông thôn

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Nguyễn Thanh Xuân

1958 Tiến sĩ Viễn thám - GIS, Địa vật lý

2. Lê Nhị Thủy

1962 Thạc sĩ Hệ thống NN

3. Nguyễn Thị Hồng Anh

1969 Thạc sĩ Quản lý tài nguyên đất và nước

4. Đỗ Minh Phương

1972 Thạc sĩ Viễn thám - GIS

5. Hồ Tấn Năm

1950 Đại học Trắc địa ảnh

6. Nguyễn Đức Chiến

1950 Đại học Trắc địa ảnh

7. Nguyễn Thị Kim Chiến

1966 Đại học Công trình thủy lợi

8. Bùi Văn Hùng

1973 Đại học Tin học

9. Nguyễn Đại Dương

1972 Đại học