Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Bộ NNPT Nông thôn

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Nguyễn Hữu Phúc

1954 Tiến sĩ Thủy lợi

2. Đặng Quang Minh

1972 Thạc sĩ Thủy lợi

3. Bùi Quang Huy

1974 Thạc sĩ Thủy lợi

4. Hoàng Minh Hiền

1957 Tiến sĩ Thủy lợi

5. Nguyễn Huỳnh Quang

1974 Thạc sĩ Thủy lợi

6. Nguyễn Thành Phương

1975 Thạc sĩ Thủy lợi

7. Đàm Thị Hoa

1978 Đại học Ngoại ngữ

8. Phạm Doãn Khánh

1985 Đại học Thủy lợi

9. Lê Văn Chính

1955 Đại học Thủy lợi