Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Nguyễn Bá Diến

1956 PGS. Tiến sĩ Luật (vũ trụ)

2. Nguyễn Hồng Thao

1957 PGS. Tiến sĩ Luật

3. Đồng Thị Kim Thoa

1975 Thạc sĩ Luật (vũ trụ)

4. Bùi Xuân Thông

1950 PGS. Tiến sĩ Khí tượng thủy văn

5. Nguyễn Toàn Thắng

1974 Tiến sĩ Luật

6. Phạm Quang Minh

1978 Thạc sĩ Luật

7. Nguyễn Hùng Cường

1984 Đại học Luật

8. Đặng Thị Hòa

1984 Đại học Luật

9. Vũ Thị Như Quỳnh

1985 Đại học Luật