Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Học viện kỹ thuật quân sự, Bộ QP

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Vũ Quốc Trụ

1963 GS. Tiến sĩ Cơ học ứng dụng

2. Phạm Thế Phiệt

1955 Tiến sĩ Động cơ tên lửa

3. Đặng Ngọc Thanh

1967 Tiến sĩ Thiết kế tên lửa

4. Chu Anh Mỳ

1974 Tiến sĩ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

5. Tăng Quốc Nam

1972 Thạc sĩ Cơ điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Nguyễn Văn Thuấn

1952 Tiến sĩ Điều khiển học KT

7. Lã Hải Dũng

1965 Tiến sĩ KT MB & TTB

8. Lã Hải Dũng

1965 Tiến sĩ KT MB & TTB