Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Nguyễn Minh Tuấn

1960 PGS. Tiến sĩ Cơ học

2. Lê Kỳ Biên

1961 Tiến sĩ

3. Phan Văn Ch­ương

1968 Đại học vũ khí

4. Hồ Xuân Vĩnh

1949 Tiến sĩ Tự động và truyền động thuý - khí

5. Phan Tương Lai

1962 Tiến sĩ Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu

6. Vũ Hải Lăng

1976 Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Trần Mạnh Hà

1973 Thạc sĩ Điện tử viễn thông

8. Trần Xuân Kiên

1974 Tiến sĩ Tự động – Cơ điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Nguyễn Hanh Hoàn

1981 Thạc sĩ Động cơ tên lửa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Nguyễn Đức Cương

1945 PGS. Tiến sĩ Khoa học Khí động học và động lực học bay của các phương tiện chiến đấu

11. Phạm Văn Hòa

1975 Thạc sĩ Điện tử viễn thông

12. Hoàng Thế Khanh

1976 Tiến sĩ Các hệ thống vô tuyến

13. Vũ Ba Đình

1955 Tiến sĩ Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.