Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Cục bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ QP

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Bùi Công Nghĩa

1953 Thạc sĩ Viễn thám

2. Trần Văn Thắng

1958 Thạc sĩ GPS

3. Nguyễn Phan

1954 Thạc sĩ GIS

4. Nguyễn Thanh Bình

1955 Thạc sĩ Viễn thám

5. Vũ Văn Chất

1963 Tiến sĩ GIS

6. Đỗ Xuân Thắng

1958 Thạc sĩ GPS

7. Nguyễn Đình Thành

1960 Tiến sĩ GPS

8. Lê Đại Ngọc

1971 Tiến sĩ GIS

9. Nguyễn Đức Tuệ

1970 Tiến sĩ GIS

10. Kim Xuân Bách

1969 Thạc sĩ GPS

11. Trần Ngọc Diễn

71 Thạc sĩ GPS

12. Trần Quốc Vinh

1966 Thạc sĩ GPS

13. Đặng Anh Linh

1972 Thạc sĩ GPS

14. Vũ Văn Thấn

1971 Thạc sĩ GPS

15. Bùi Yên Tĩnh

1976 Tiến sĩ GPS

16. Vũ Văn Đồng

1976 Tiến sĩ GPS

17. Nguyễn Đình Minh

1976 Tiến sĩ GIS

18. Ngô Thị Bích Trâm

1976 Thạc sĩ GIS

19. Nguyễn T. Thu Hồng

1969 Thạc sĩ Viễn thám

20. Lê Đình Lợi

1975 Thạc sĩ GPS

21. Nguyễn Văn Tuấn

1978 Thạc sĩ GPS

22. Nguyễn T. Lan Phương

1975 Thạc sĩ GPS

23. Tạ Minh Tuấn

1985 Đại học GIS-CNTT

24. Nguyễn Mạnh Bảo

1952 Tiến sĩ Viễn thám

25. Nguyễn Văn Vấn

1951 Tiến sĩ GPS

26. Thái Văn Công

1953 Tiến sĩ Viễn thám

27. Kim Ngọc Hà

1957 Thạc sĩ Viễn thám

28. Hồ Trọng Thành

1957 Thạc sĩ Viễn thám

29. Nguyễn Ngọc Trai

1971 Thạc sĩ Viễn thám

30. Hồ Quang Toàn

1969 Thạc sĩ GPS

31. Phạm Ngọc Sơn

1970 Thạc sĩ GPS

32. Hoàng Mạnh Hùng

1971 Thạc sĩ GIS

33. Mai Thanh Xuân

1974 Thạc sĩ Bản đồ

34. Phạm Thanh An

1974 Thạc sĩ GIS

35. Nguyễn Trọng Nghiêm

1972 Thạc sĩ GIS-Bản đồ

36. Nguyễn Thị Thái Thanh

1973 Thạc sĩ GIS-Bản đồ

37. Phan Văn Lâm

1971 Thạc sĩ Viễn thám

38. Nguyễn Quang Minh

1977 Thạc sĩ Bản đồ

39. Trần Thanh Bình

1971 Thạc sĩ CNTT

40. Đỗ Thị Dinh

1984 Thạc sĩ GIS

41. Lê Thị Sinh

1971 Thạc sĩ Viễn thám

42. Hoàng Minh Ngọc

1968 Thạc sĩ GPS

43. Nguyễn Quốc Văn

1971 Thạc sĩ GIS

44. Nguyễn Minh Đức

1972 Thạc sĩ GPS

45. Nguyễn Ánh Dương

1969 Thạc sĩ GIS

46. Vũ Duy Điển

1972 Thạc sĩ Viễn thám

47. Trần Anh Đồng

1977 Thạc sĩ GIS

48. Đào Thị Ngọc Tâm

1978 Thạc sĩ GIS

49. Đỗ Quang Hưởng

1972 Thạc sĩ Viễn thám

50. Nguyễn Hồng Nguyên

1973 Thạc sĩ Bản đồ

51. Đỗ Thanh Hải

1972 Thạc sĩ Bản đồ

52. Lương Trung Hậu

1971 Thạc sĩ Bản đồ

53. Hà Trung Kiên

1980 Thạc sĩ Bản đồ

54. Nguyễn Văn Lợi

1973 Thạc sĩ Bản đồ

55. Nguyễn Đức Điệp

Thạc sĩ

56. Dương Danh Thiết

1971 Thạc sĩ GPS

57. Trần Văn Tâm

1954 Thạc sĩ Viễn thám

58. Phạm Văn Khả

1968 Thạc sĩ GPS

59. Hoàng Mạnh Hùng

1972 Thạc sĩ GPS