Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Lê Quốc Hùng

1970 Tiến sĩ Viễn thám - GIS

2. Nguyễn Thành Long

1974 Tiến sĩ Viễn thám - GIS

3. Nguyễn Quốc Định

1970 Tiến sĩ Viễn thám - GIS

4. Nguyễn Quốc Khánh

1975 Tiến sĩ Viễn thám - GIS

5. Nguyễn Thị Hải Vân

1973 Thạc sĩ Viễn thám - GIS

6. Đỗ Minh Hiển

1979 Thạc sĩ Viễn thám - GIS

7. Lưu Thanh Bình

1984 Đại học Viễn thám - GIS

8. Trịnh Thành

1986 Đại học Viễn thám - GIS

9. Phạm Văn Sơn

1983 Đại học Viễn thám - GIS

10. Nguyễn Hoàng Ninh

1986 Đại học Viễn thám - GIS

11. Nguyễn Hồ Khánh

1986 Đại học Viễn thám - GIS

12. Lê Nguyên Hoàng

1986 Thạc sĩ Viễn thám - GIS