Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trung tâm Viễn thám Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Phạm Vĩnh Hà

1979 Thạc sĩ Bản đồ Viễn thám và GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phạm Hà Trang

1985 Thạc sĩ Bản đồ - Viễn thám và Hệ thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Nguyễn Hải Đông

1970 Thạc sĩ Trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Hoàng Thị Thảo

1983 Thạc sĩ Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Tạ Thị Kim Dung

1982 Thạc sĩ Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Nguyễn Ngọc Nam

1979 Thạc sĩ Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Vũ Ngọc Thủy

1984 Thạc sĩ Bản đồ, Viễn thám và GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Vũ Thúy Hằng

1980 Thạc sĩ kỹ thuật trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Vũ Vân Anh

1984 Thạc sĩ Kinh tế công nghiệp

10. Nguyễn Thị Ngọc

1985 Thạc sĩ Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Lê Quốc Hưng

1973 Tiến sĩ Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Phạm Hà Anh

1975 Tiến sĩ sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. Hà Thị Oanh

1983 Thạc sĩ Bản đồ - viễn thám và GIS

14. Nguyễn Thị Phương Hoa

1975 Thạc sĩ Địa tin học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. Lê Thị Hồng

1976 Thạc sĩ Địa lí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. Trịnh Việt Nga

1971 Thạc sĩ Bản đồ Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17. Hà Thị Minh Hiền

1976 Thạc sĩ Bản đồ, viễn thám & HTTTĐL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. Nguyễn Hương Liên

1985 Thạc sĩ Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19. Tạ Thanh Huyền

1982 Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20. Hồ Thị Vân Trang

1979 Thạc sĩ Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21. Lê Thị Thu Hương

1980 Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22. Nguyễn Văn Hùng

1977 Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23. Nguyễn Dư Khang

1960 Tiến sĩ Trắc địa ảnh hàng không This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24. Trần Ngọc Tưởng

1984 Thạc sĩ Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25. Nguyễn Hải Yến

1984 Thạc sĩ Địa chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26. Đặng Thị Liên

1974 Thạc sĩ Quản lý đất đai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27. Hoàng Ngọc Lâm

1971 Tiến sĩ Trắc địa ứng dụng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28. Nguyễn Ngọc Quang

1981 Thạc sĩ Viễn thám và GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29. Nguyễn Việt An

1971 Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30. Hà Minh Cường

1981 Thạc sĩ Bản đồ viễn thám và Hệ thông tin Địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31. Trần Tuấn Đạt

1979 Thạc sĩ Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32. Lê Thị Hương Hà

1985 Thạc sĩ Địa chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33. Lê Minh Huệ

1970 Thạc sĩ Trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34. Vũ Phương Lan

1982 Thạc sĩ Bản đồ viễn thám và Hệ thông tin Địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35. Lưu Thị Phương Mai

1981 Thạc sĩ Công nghệ Không gian địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36. Nguyễn Thanh Nga

2011 Thạc sĩ Địa tin học và Quan trắc trái đất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37. Đặng Minh Tuấn

1983 Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38. Nguyễn Thị Mai Yên

1981 Thạc sĩ Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39. Lê Minh Thành

1984 Thạc sĩ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40. Trần Tuấn Ngọc

1967 Thạc sĩ Thông tin không gian This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41. Nguyễn Xuân Lâm

1956 Tiến sĩ Viễn thám This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42. Đặng Thị Ngọc An

1983 Đại học Địa lý Môi trường

43. Nguyễn Ngọc Lâm

1960 Đại học trắc địa-bản đồ

44. Nguyễn Văn Minh

1977 Đại học Kỹ sư Trắc địa - Địa chính

45. Tạ Thị Nga

1979 Đại học Bản đồ Viễn thám

46. Phạm Thị Ngọc Nhung

1984 Đại học Khoa học Môi trường

47. Phạm Quốc Phi

1985 Đại học Kỹ sư quản lý đất đai

48. Nguyễn Văn Sinh

1949 Đại học Trắc địa - Bản đồ

49. Nguyễn Minh Thể

1977 Đại học Kỹ sư Trắc địa

50. Trương Thị Thanh Thuý

1976 Đại học Bản đồ - Viễn Thám

51. Nguyễn Phương Bình

1983 Đại học Địa Lý

52. Lê Tấn Phước

1980 Đại học Địa chính

53. Lê Minh Sơn

1963 Đại học Bản đồ

54. Đặng Thu Hương

1963 Đại học Điện tử - tin học

55. Đinh Ngọc Trí

1975 Đại học Bản đồ

56. Vũ Thị Tương

1983 Đại học Trắc địa ảnh

57. Nguyễn Mỹ Tươi

1983 Đại học Trắc địa ảnh

58. Lê Quang Minh

1984 Đại học Trắc địa ảnh

59. Đặng Trường Giang

1984 Đại học Trắc địa ảnh

60. Phạm Văn Mạnh

1984 Đại học Địa lý

61. Lê Thị Huệ Lâm

1973 Đại học Bản đồ

62. Vũ Thị Kim

1981 Đại học Trắc địa ảnh

63. Lê Huy Đông

1984 Đại học Tin học mỏ

64. Bùi Thị Thanh Nga

1985 Đại học Trắc địa

65. Võ Hồng Anh

1986 Đại học Bản đồ

66. Lê Anh Tú

1987 Đại học Trắc địa

67. Đoàn Quốc Vượng

1987 Đại học Lâm nghiệp

68. Trần Nguyễn Ánh

1983 Đại học Tin học mỏ

69. Võ Thị Lan Hương

1974 Đại học Bản đồ

70. Vũ Văn Phong

1977 Đại học Địa chính

71. Hoàng Đức Việt

1968 Đại học Bản đồ

72. Nguyễn Thị Giáng Hương

1963 Đại học Bản đồ

73. Từ Xuân Lê

1969 Đại học Bản đồ

74. Vũ Thành Công

1971 Đại học Trắc địa

75. Nguyễn Thúy Hằng

1973 Đại học Địa chính

76. Lê Thanh Khánh

1979 Đại học Trắc địa

77. L­ương Chính Kế

1951 Tiến sĩ Khoa học Trắc địa - bản đồ

78. Nguyễn Hải Yến

1984 Đại học Địa chính

79. Trần Ngọc T­ưởng

1984 Đại học Địa lý

80. Nguyễn T.Phong Lan

1977 Đại học Địa chính

81. Lê Thị Thu H­ương

1980 Đại học Trắc địa

82. Đỗ Thị Thành

1981 Đại học Địa chính

83. Đòan Thị Thía

1980 Đại học Trắc địa

84. Nguyễn Lê Đặng

1985 Đại học Địa chính

85. Đinh Hồng Phong

1969 Đại học CNTT

86. Nguyễn Xuân Tr­ường

1968 Đại học CNTT

87. Nguyễn Văn Tuấn

1979 Đại học CNTT

88. Đinh Văn Th­ưởng

1979 Đại học CNTT

89. Mai Xuân Long

1976 Đại học Kỹ sử QLĐĐ

90. Phạm Hồng Phong

1978 Đại học Địa lý

91. Phạm Hồng Thắng

1980 Đại học QLĐĐ

92. Bùi Việt Hà

1979 Đại học Địa lý

93. Nguyễn Thị Lệ Hà

1978 Đại học Địa lý

94. Lý Thu Hằng

1979 Thạc sĩ Địa lý

95. Đặng Thuý Hồng

1981 Thạc sĩ Trắc địa

96. Trần Duy Hạnh

1979 Đại học CNTT

97. Ngô Văn Trang

1982 Đại học CNTT

98. Vũ Thị Thu Hà

1983 Đại học Địa lý

99. Đỗ Thị Minh Hiền

1980 Thạc sĩ Địa chính

100. Vũ Thị Thắng

1981 Đại học Địa chính

101. Chu Thanh Ngọc

1982 Đại học Bản đồ

102. Đặng Thị Ph­ương Nhung

1982 Đại học Trắc địa

103. Nguyễn Trọng Luật

1980 Đại học QLĐĐ

104. Tạ Văn C­ường

1983 Đại học CNTT

105. Lê Thị Mỹ Bình

1978 Thạc sĩ Trắc địa

106. Bùi Thị Thu Hà

1979 Thạc sĩ Trắc địa

107. Trịnh Thị Thanh Hà

1973 Đại học QLĐĐ

108. Đỗ Thị Thanh Dung

1983 Đại học Địa chính

109. Nguyễn Xuân Kha

1982 Đại học CNTT

110. Trần Hùng C­ường

1984 Đại học Trắc địa

111. Nguyễn Văn Hiệp

1983 Đại học Tin học trắc địa

112. L­ương Quang Thọ

1979 Đại học Địa chính

113. Nguyễn Ngọc Anh

1984 Đại học Tin học trắc địa