Hội Nghị sơ kết Chương trình khoa học độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ

 Hội nghị sơ kết Chương trình KHCN vũ trụ đã diễn ra từ ngày 14-16/1/2016 tại Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị có Ông Doãn Hà Thắng, Chánh Văn phòng UBVT Việt Nam, đại diện Ủy ban Nhân dân, Sở KHCN, Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Ban chủ nhiệm Chương trình, đại diện cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên của 27 đề tài thuộc Chương trình giai đoạn 2012-2015.

Toàn cảnh hội thảo

 Hội nghị có 27 báo cáo được trình bày ở phiên toàn thể và 2 tiểu ban. Sau hơn 3 năm thực hiện, Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu và thu được một số kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, ứng dụng viễn thám, GIS và nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Các nhiệm vụ khoa học được lựa chọn để thực hiện đều có hàm lượng cao, đáp ứng các nhu cầu cần thiết về nghiên cứu triển khai, ứng dụng CNVT giải quyết các vấn đề cấp bách của KHCN, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời nâng cao trình độ cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý ở các Sở Ban Ngành, địa phương. Công tác quản lý phối hợp của Ban chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình đã có nhiều đổi mới nhằm thúc đẩy các nhiệm vụ bám sát mục tiêu, thực tế và liên kết tổng hợp nâng cao các kết quả nghiên cứu.

b

PGS.TS. Tạ Hải Tùng trình bày báo cáo tại phiên toàn thể

Chụp ảnh lưu niệm