Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2016-2020 mã số VT-UD.09/17-20

Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng CSDL thổ nhưỡng, tài nguyên đất, xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội bền vững, ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa thiên Huế".
Mã số: VT-UD.09/17-20.
Kinh phí: 5.200 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 11/2017-03/2021.
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học KH - Đại học Huế
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn.

Các thành viên tham gia chính:
1. PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn.
2. TS. Bùi Thị Thu
3. PGS.TS. Hà Văn Hành
4. PGS.TS. Đỗ Quang Thiên
5. ThS. Trương Đình Trọng 
6. TS. Đỗ Thị Việt Hương
7. ThS. Lê Duy Sử 
8. ThS. Nguyễn Vũ Giang 
9. ThS. Nguyễn Quang Việt 
10. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Thời gian dự kiến: 07/2021.
Địa điểm dự kiến: Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ