VT18-Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động kiểm soát và bám sát góc tầm, hướng trong máy thu thông tin vệ tinh trên cơ sở tích hợp và chế tạo sensơ từ trường yếu dựa trên hiệu ứng từ giảo-áp điện.

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT18
Hướng nghiên cứu Ứng dụng
Chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Hữu Đức
Cơ quan chủ trì Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội
Thời gian 2010 - 2011
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo sensor góc công nghệ mới, làm việc trong từ trường yếu, đo góc tầm, góc hướng với độ chính xác cao, có kích thước nhỏ.

- Tích hợp sensor trong  máy thu vệ tinh với cơ cấu điều khiển và chấp hành phương vị và góc tà linh hoạt cho phép máy thu  tự động tìm kiếm và tự động bám sát vệ tinh, nhằm ổn định khả năng  kết nối  vệ tinh với  máy thu trong quá trình thu phát  dữ liệu.
Sản phẩm dự kiến

- Sensor góc trong từ trường yếu với độ phân giải 10-4 Oe và 10-4 độ, dựa trên hiệu ứng từ giảo-áp điện.

- Máy thu vệ tinh tích hợp sensor đo góc

- Bộ truyền động chấp hành phương vị, góc tà

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động sục sạo và bám sát góc

- Ba (3) bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; Sáu (6) tạp chí trong nước.
B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu