VT17-Thiết kế sơ bộ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT17
Hướng nghiên cứu Tên lửa đẩy
Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Kỳ Biên
Cơ quan chủ trì Viện KHCN Quân sự
Thời gian 2010 - 2011
Mục tiêu đề tài

- Tiếp cận và nắm vững cơ sở khoa học về thiết kế tên lửa đẩy (TLĐ) sử dụng nhiên liệu lỏng - một phần quan trọng của kỹ thuật phóng vệ tinh lên quỹ đạo.

- Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có khả năng tiếp thu chuyển giao kỹ thuật - công nghệ phóng vệ tinh.

- Tạo cơ sở khoa học và tiền đề cho việc phát triển Chương trình công nghệ vũ trụ các giai đoạn tiếp theo.

Sản phẩm dự kiến

1. Bộ tài liệu thiết kế sơ bộ TLĐ sử dụng nhiên liệu lỏng, có nhiệm vụ  đưa vệ tinh nhỏ  khoảng  500 kg lên quỹ đạo ở độ cao 500-1000 km , bao gồm: - Bộ bản vẽ thiết kế sơ bộ (cả TLĐ và các bộ phận chính) ; - Bộ tài liệu thuyết minh thiết kế sơ bộ - Bộ tài liệu tính toán TLĐ sử dụng nhiên liệu lỏng.

2. Phần mềm trợ giúp tính toán thiết kế sơ bộ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng (phần mềm tính toán động cơ nhiên liệu lỏng, tính toán quỹ đạo có điều khiển của TLĐ, tính toán tải và độ bền kết cấu TLĐ).

3. Phát triển phần mềm mô phỏng hình ảnh 3D chuyển động của tên lửa đẩy thiết kế.

4. Khoảng 3-4 bài báo khoa học, đào tạo 2-3 thạc sỹ.
B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu