VT16-Nghiên cứu nguyên lý thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng phục vụ Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ quốc gia

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT16
Hướng nghiên cứu Tên lửa đẩy
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Hanh Hoàn
Cơ quan chủ trì Viện tên lửa, Viện KH&CN quân sự
Thời gian 2010 - 2011
Mục tiêu đề tài TM_NHHoan

- Tiếp cận và nắm vững cơ sở khoa học về thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu hoá lỏng - một phần quan trọng của kỹ thuật phóng vệ tinh lên quỹ đạo.

- Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có khả năng tiếp thu chuyển giao kỹ thuật – công nghệ phóng vệ tinh

- Làm cơ sở khoa học làm tiền đề cho việc phát triển Chương trình công nghệ vũ trụ các giai đoạn tiếp theo.
Sản phẩm dự kiến

- Các bộ tài liệu khoa học về nghiên cứu tính toán thiết kế và các công nghệ chế tạo các cụm, khối của động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu khí hoá lỏng; Bộ tài liệu khoa học về tính toán, thiết kế và các công nghệ chế tạo một động cơ mẫu sử dụng nhiên liệu hoá lỏng dùng trong tên lửa đẩy; Bộ bản vẽ thiết kế và công nghệ chế tạo một động cơ mẫu;

- Các bài báo khoa học; Phần mềm trợ giúp tính toán thiết kế động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu hoá lỏng.
B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu