VT12-Nghiên cứu tiếp cận các giải pháp khoa học công nghệ về thu nhận, biến đổi và truyền dẫn năng lượng mặt trời từ vũ trụ về trái đất

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT12
Hướng nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản
Chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Khắc An
Cơ quan chủ trì Viện KH Vật liệu
Thời gian 2009 - 2010
B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Khá
Ngày tháng năm nghiệm thu 26/05/2011