VT08-Nghiên cứu đề xuất phương pháp sử dụng công nghệ GPS độ chính xác cao trong việc xác định độ chuyển dịch của công trình xây dựng ven bờ

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT08
Hướng nghiên cứu Ứng dụng
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hạnh Quyên
Cơ quan chủ trì Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian 2008 - 2010
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu, cập mhật những phát triển mới nhất của  các hệ thống định vị toàn cầu hiện nay (GPS, GLONASS,  GALILEO).

 - Nghiên cứu, đề xuất và thử nghiệm các phương pháp nâng cao độ chính xác GPS cho mục đích  đo lún của một số công trình xây dựng  ven bờ .
Sản phẩm dự kiến

- Báo cáo so sánh, đánh giá chi tiết về ưu điểm và nhược điểm của các hệ thống định vị toàn cầu hiện có và khả năng ứng dụng các hệ này tại Việt Nam.

- Các phương án (quy trình công nghệ đo đạc và xử lý kết quả) nâng cao độ chính xác GPS phục vụ đo lún.

-  Kết quả đo lún một số công trình xây dựng  ven bờ so sánh với phương pháp truyền thống.
B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Khá
Ngày tháng năm nghiệm thu 05/08/2011