VT05-Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia dùng chung

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT05
Hướng nghiên cứu Ứng dụng
Chủ nhiệm đề tài Đinh Hồng Phong
Cơ quan chủ trì Trung tâm Viễn Thám Quốc gia, Bộ TN&MT
Thời gian 2008 - 8/2011
Mục tiêu đề tài

-Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám (CSDLVT)  quốc gia dùng chung cho các ngành, ở trung ương cũng như ở địa phương. CSDLVT này có cấu trúc mở, quản lý tư liệu của Trạm thu Việt Nam cũng như các tư liệu ảnh có được từ các nguồn khác, kết nối được với các CSDLVT của các ngành, thuận tiện cho việc quản lý, khai thác sử dụng.

-Xây dựng một hệ thống bao gồm các công cụ cho phép quản lý, lưu trữ, cung cấp, xử lý thông tin viễn thám thuận tiện đáp ứng các nhu cầu của các bộ ngành và toàn xã hội. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được xây dựng dựa trên các công nghệ hiện đại, ngang bằng với các nước tiên tiến.

Sản phẩm dự kiến

- Bản thống kê, tổng hợp về hiện trạng các tư liệu ảnh viễn thám hiện có và đang được sử dụng ở các bộ ngành khác nhau, từ đó hình thành một hệ thống thông tin tư liệu về viễn thám cấp quốc gia (thông tin về kho tư liệu ảnh viễn thám).

- Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia lưu trữ một cách có hệ thống các thông tin tư liệu viễn thám .

- Các giải pháp công nghệ để xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

- Một số mô đun phần mềm hỗ trợ xử lý và khai thác sử dụng ảnh viễn thám

- Một hệ thống tra cứu, tìm kiếm và cung cấp dữ liệu viễn thám một cách nhanh chóng, hiệu quả qua đó tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành trong sử dụng, chia sẻ thông tin viễn thám.

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu