VT04-Nghiên cứu làm chủ thiết kế, vận hành và khai thác hiệu quả trạm thu ảnh vệ tinh Viễn thám thuộc hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT04
Hướng nghiên cứu Ứng dụng
Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Tuấn Ngọc
Cơ quan chủ trì Trung tâm Viễn Thám Quốc gia, Bộ TN&MT
Thời gian 2008 - 6/2012
Mục tiêu đề tài

- Nâng cao năng lực, nắm vững nguyên lý cấu tạo, làm chủ thiết kế, đặc điểm, tính năng kỹ thuật, các chức năng của hệ thống thiết bị phần mềm Trạm thu.

-Hoàn thiện và hệ thống hóa các tài liệu kỹ thuật của trạm thu ảnh vệ tinh, mà trong Dự án Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam chưa đề cập tới

-Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chiến lược để khai thác có hiệu quả trạm thu ảnh vệ tinh trong điều kiện cụ thể của Việt nam

Sản phẩm dự kiến

- Các qui trình kỹ thuật và quy phạm về quản lý, vận hành, bảo dưỡng trạm thu ảnh.

- Một số sản phẩm ảnh vệ tinh được thu nhận và xử lý tại trạm thu.

- Kế hoạch, chiến lược để khai thác có hiệu  quả trạm thu ảnh vệ tinh

- Báo cáo đánh giá đội ngũ cán bộ kỹ thuật đào tạo được

-Báo cáo Tổng kết khoa học.

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Trung Bình
Ngày tháng năm nghiệm thu 15/12/2011