VT03-Nghiên cứu và phát triển thiết bị payload quang học độ phân giải thấp

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT03
Hướng nghiên cứu Công nghệ vệ tinh
Chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Trọng Tuyên
Cơ quan chủ trì Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian 2008 - 12/2012
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một payload quang học độ phân giải thấp có khả năng hoạt động trong mội trường vũ trụ.

- Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực lĩnh vực thiết kế, chế tạo payload và phát triển máy tính trên vệ tinh (OBC), bước đầu có khả năng đánh giá cấu hình của một vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất.

Sản phẩm dự kiến

- Một hệ thống payload quang học độ phân giải thấp bao gồm: CCD quang học, hệ thống quang học-cơ khí, môđun điện tử ghép nối và các phần mềm với các thông số cơ bản sau:

+ Độ phân giải không gian: 200-250 m (khi đặt ở quỹ đạo cực độ cao @ 670 km).

+ Dải chụp có độ rộng: 100 km.

- Tài liệu báo cáo tổng kết, đánh giá các kết quả thử nghiệm.

(Hệ thống payload được đánh giá trong phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong môi trường vũ trụ và được thử nghiệm để chụp ảnh từ  máy bay).

B. Đề cương điều chỉnh
Thuyết minh điều chỉnh

1. Lý do điều chỉnh: do các cán bộ Hàn Quốc không tham gia thực hiện theo đề cương ban đầu đã đăng ký.

2. Điều chỉnh:

- Yêu cầu chất lượng về sản phẩm: giảm so ban đầu (chỉ đặt ra ở mức độ phù hợp với điều kiện hiện có của Việt Nam)

- Thời gian: kéo dài đến 12/2012

- Kinh phí: còn 1.399 triệu đồng.

C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu