Cán bộ KHCN Vũ trụ

1. Viện Công nghệ vũ trụ, Viện KHCNVN

2. Viện Công nghệ thông tin, Viện KHCNVN

3. Viện Địa chất, địa vật lý biển, Viện KHCNVN

4. Viện Địa chất, Viện KHCNVN

5. Viện Địa lý, Viện KHCNVN

6. Viện Vật lý địa cầu, Viện KHCNVN

7. Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện KHCNVN

8. Viện Tài nguyên, Môi trường biển, Viện KHCNVN

9. Viện Vật lý TP. Hồ Chí Minh, Viện KHCNVN

10. Viện Địa lý Tp. Hồ Chí Minh, Viện KHCNVN

11. Viện Vật lý

12. Trung tâm vệ tinh quốc gia

13. Viện Công nghệ sinh học, Viện KHCNVN

14. Viện Khoa học vật liệu, Viện KHCNVN

15. Viện Khoa học năng lượng, Viện KHCNVN

16. Trung tâm Viễn thám Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường

17. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường

18. Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

19. Cục bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ QP

20. Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

21. Học viện kỹ thuật quân sự, Bộ QP

22. Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

23. Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

24. Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

25. Viện Dầu Khí Việt Nam, Bộ Công Thương

26. Cục kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

27. Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Bộ NNPT Nông thôn

28. Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ NNPT Nông thôn

29. Trung tâm Địa Tin học, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

30. Trung tâm hợp tác Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ, Đại học Bách Khoa Hà Nội

31. Ban Quản lý Dự án các công trình Viễn thông, Tập đoàn VNPT

32. Trung tâm Thông tin Vệ tinh, Công ty Viễn thông Quốc tế VTI

33. Viện nghiên cứu công nghệ FPT