Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế

Tên Cơ quan Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế
Tên (Tiếng Anh) Centre for the Sea and International Marine Law (CESEAMLAW)
Bộ chủ quản Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quản quản lý trực tiếp Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội
Địa chỉ Nhà A10, Ngõ 39, Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại/fax 04.6 281 5050/Fax: 04.6 281 5050
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /
Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ chung:

· Nghiên cứu khoa học theo hướng kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng;

· Hỗ trợ  và tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

· Tham gia đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực Luật Biển, Luật Hàng hải và Luật Quốc tế;

· Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp lý cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu,  tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua các chương trình có tính chuyên sâu;

· Thực hiện việc thu thập, xử lý, trao đổi và cung cấp thông tin về lĩnh vực Luật Biển, Hàng hải, Luật quốc tế và các lĩnh vực pháp luật có liên quan theo đúng quy định của pháp luật;

· Hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài để thực hiện các dự án, chương trình hợp tác phù hợp với các quy định của pháp luật; hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng với các đối tác trong và ngoài nước;

· Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa Luật và Đại học Quốc gia Hà Nội giao

Tải file: TT_LuatBien

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

1  Cơ cấu  tổ chức:

· Giám đốc Trung tâm: PGS.TS.LS. Nguyễn Bá Diến

· Cơ cấu phòng ban:

1) Phòng nghiên cứu khoa học

2) Phòng hợp tác quốc tế;

3) Phòng Tổ chức - Hành chính.

 3.2 Cán bộ

Danh sách cán bộ

    TT

 

    HỌ VÀ TÊN

 

BC/HĐ

 

Nam/Nữ

NGÀY SINH

  HỌC HÀM

   HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

    CHỨC VỤ

   GHI CHÚ

    1

           2

     3

     4

      5

       6

        7

           8

           9

  1.       

Nguyễn Bá Diến

   BC

  Nam

17/3/1956

  PGS.TS

 Luật học

Giám đốc

   0903.426.509

  2.       

Nguyễn Hồng Thao

   HĐ

  Nam

   1957

  PGS.TS

 Luật học

Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học

0914567167

  3.       

Đồng Thị Kim Thoa

   HĐ

   Nữ

   1975

  Ths.NCS

 Luật học

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

0904.161.939

  4.       

Bùi Xuân Thông

   HĐ

  Nam

   1950

  PGS.TS

 Khí tượng thủy văn

Nghiên cứu viên

0903 228 139

  5.       

Nguyễn Đức Thắng

   HĐ

  Nam

  1949

   TS

Địa chất biển

Nghiên cứu viên

0903.225.258

  6.       

 Nguyễn Toàn Thắng

   HĐ

  Nam

  1974

   TS

Luật học

Nghiên cứu viên

0982.391.305

  7.       

 Phạm Quang Minh

   HĐ

  Nam

  1978

 Ths.NCS

Luật học

Nghiên cứu viên

0904.123.748

  8.       

 Nguyễn Hùng Cường

   HĐ

  Nam

  1984

  Cử nhân

Luật học

Nghiên cứu viên

0983.750.769

  9.       

 Đặng Thị Hòa

   HĐ

   Nữ

  1984

  Cử nhân

Luật học

Nghiên cứu viên

0976.828.808

 10.   

Vũ Thị Như Quỳnh

   HĐ

Nữ

1985

Cử nhân

Luật học

Nghiên cứu viên

0977.984.566