Phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nước ven bờ bằng tư liệu viễn thám

Phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nước ven bờ bằng tư liệu viễn thám
Hiện nay môi trường nước vùng cửa sông ven bờ bị tác động rất mạnh bởi các hoạt động của con người như xây dựng các hồ chứa thượng nguồn, phát triển cảng biển, mở rộng đô thị, nuôi trồng thủy sản,  cũng như bởi biến đổi khí hậu. Các vùng biển mở, do chế độ động lực mạnh, đã đưa các chất gây ô nhiễm từ nơi khác đến tích tụ, gây ra suy thoái môi trường nước. Để quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên và môi trường biển cần  phải có các công cụ quan trắc, đánh giá nhanh và có hiệu quả hiện trạng và biến động môi trường nước vùng ven bờ.

Xem tiếp...

Nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát Trái Đất

Nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát Trái Đất
VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam.  Làm chủ quy trình điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ, cũng như đề xuất các quy định về vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1 là lĩnh vực hoàn toàn mới. Đề tài “Nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát trái đất và đề xuất các quy định về vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1”  (thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ) do TS. Phạm Minh Tuấn, Viện Công nghệ vũ trụ làm chủ nhiệm, thực hiện trong giai đoạn 2012-2015 nhằm phục vụ trực tiếp thực tế vận hành, khai thác hệ thống, và cung cấp cơ sở để xây dựng các quy trình vận hành, khai thác các hệ thống vệ tinh quan sát trái đất sau này của Việt Nam.

Xem tiếp...

Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015 và triển khai Chương trình giai đoạn 2016-2020

Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015 và triển khai Chương trình giai đoạn 2016-2020
Ngày 21/10/2016, Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ long trọng tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 2012-2015 và triển khai Chương trình giai đoạn 2016-2020.Mở đầu hội nghị, GS.Nguyễn Khoa Sơn, Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ giai đoạn 2012-2015 đã báo cáo tổng kết kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2012-2015. Có thể nói, các mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến mà Bộ KHCN đề ra cho Chương trình KHCN vũ trụ giai đoạn 2012-2015 đã bám sát với các yêu cầu của Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng các đề tài thuộc Chương trình đã phấn đấu hoàn thành tương đối toàn diện và đúng kế hoạch các mục tiêu, nội dung và sản phẩm đề ra.

Xem tiếp...

Tiếp cận kỹ thuật phóng tên lửa đẩy tầm thấp bằng mô hình vật lý dựa trên cơ sở mẫu tên lửa thử nghiệm TV-01

Tiếp cận kỹ thuật phóng tên lửa đẩy tầm thấp bằng mô hình vật lý dựa trên cơ sở mẫu tên lửa thử nghiệm TV-01
 Nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược của Chính phủ nói chung và mục tiêu của Chương trình KHCN vũ trụ giai đoạn 2012-2015 nói riêng, nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã triển khai thực hiện đề tài VT/TLĐ/14-15 “Tiếp cận kỹ thuật phóng tên lửa đẩy tầm thấp bằng mô hình vật lý dựa trên cơ sở mẫu tên lửa thử nghiệm TV-01” do PGS.TS Vũ Thanh Hải chủ trì với mục tiêu triển khai thực hiện những nghiên cứu sâu hơn về tên lửa đẩy, theo đó kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thử nghiệm mô hình, theo hướng tên lửa thăm dò, cho phép kiểm nghiệm, đánh giá, so sánh thực tế về kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực này.

Xem tiếp...

Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và bảo đảm địa hình ngoài lãnh thổ

Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và thông tin địa lý quân sự, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và bảo đảm địa hình ngoài lãnh thổ
Đề tài đã xây dựng thành công Quy trình xử lý và nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 cho khu vực trong và ngoài lãnh thổ, áp dụng sản xuất đại trà tại Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu và ngành Địa hình quân sự. Theo thiết kế ban đầu, ảnh vệ tinh VNREDSat-1 chỉ có thể được nắn chỉnh hình học thông qua module Imogen duy nhất đặt tại Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Điều này hạn chế rất nhiều khả năng khai thác ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để giải quyết các bài toán chuyên ngành của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực viễn thám, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan tới quân sự, quốc phòng đòi hỏi tính chủ động cao. Nhóm tác giả thực hiện đề tài đã tập trung nghiên cứu, kết hợp cùng với chuyên gia của hãng Harris để phát triển module Rigorous Orthorectification trong phần mềm Envi version 5.3, đưa ra giải pháp thích hợp để áp dụng nắn chỉnh hình học ảnh vệ tinh VNREDSat-1 đảm bảo hai yếu tố nhanh và chính xác. Đối với khu vực ngoài lãnh thổ, do không có điều kiện bố trí các điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp GCPs nên giải pháp kỹ thuật được đưa ra là chuyển các điểm khống chế từ các nguồn tư liệu khác được khai thác trên mạng Internet như bình đồ ảnh vệ tinh Landsat 8, Google Earth...Bên cạnh đó, đề tài đã tiến hành đo phổ phản xạ đối tượng mặt đất tại thực địa, so sánh với phổ trên ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để hiệu chỉnh phổ và chạy phân loại tự động, chiết xuất thông tin chuyên đề.

Xem tiếp...

Nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu VNREDSat-1

Nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu VNREDSat-1
Vệ tinh VNREDSat-1 là vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam. Từ khi chính thức vận hành, ngày 01 tháng 9 năm 2013, vệ tinh đã thu nhận được hàng chục nghìn cảnh ảnh, và như vậy, với tuổi đời theo thiết kế  là 05 năm,  vệ tinh sẽ chụp được hàng trăm nghìn cảnh ảnh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ảnh VNREDSat-1 lại không được thiết kế theo hệ thống tọa độ hàng cột như hệ thống K-J của ảnh SPOT, nên hiện nay chưa thể định danh được loại ảnh này. Điều đó gây khó khăn cho công tác tra cứu và quản lý dữ liệu ảnh. Hiện nay, để tra cứu tổng thể dữ liệu ảnh VNREDSat-1 chụp được, cần phải chia làm nhiều công đoạn tìm kiếm thủ công, tốn rất nhiều thời gian, công sức và rất dễ nhầm lẫn.

Xem tiếp...

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1
Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 nêu mục tiêu: Hoàn thành xác định ranh giới, cắm mốc các phân khu chức năng và vùng đệm của các khu rừng đặc dụng; phân định rõ ràng diện tích đất quy hoạch cho các mục đích khác với diện tích quy hoạch cho hệ thống rừng đặc dụng nhằm phát triển hài hoà công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn các loài sinh vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Và Ban hành quy định hướng dẫn kiểm tra, giám sát tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trong khu rừng đặc dụng nhằm bảo tồn và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng trái phép.

Xem tiếp...

Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài VT/UD-03/13-15 “Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương trong điều tra, dự báo và đánh giá các tai biến địa chất các công trình hồ thuỷ điện và giao thông các tỉnh khu vực Tây Bắc”

Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài VT/UD-03/13-15 “Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương trong điều tra, dự báo và đánh giá các tai biến địa chất các công trình hồ thuỷ điện và giao thông các tỉnh khu vực Tây Bắc”
Trên khu vực Tây Bắc nước ta, nghiên cứu cảnh báo nguy cơ tai biến địa chất (TBĐC) đã được tiến hành ở những mức độ khác nhau trong nhiều công trình khoa học. Nhưng, nghiên cứu một cách đồng bộ các TBĐC quan trọng bằng công nghệ viễn thám phân giải cao và hệ thông tin địa lý (GIS) là việc làm mới, đang được bắt đầu. Sử dụng các dữ liệu ảnh viễn thám VNREDSat-1, SPOT-5 và Landsat-8 để nghiên cứu dự báo TBĐC là thực sự cần thiết, bởi nó đem lại nhiều lợi ích thiết thực, giảm chi phí và đề xuất giải pháp phòng tránh có hiệu quả, kịp thời.  

Xem tiếp...

Hội thảo khoa học giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài thuộc Chương trình KHCN vũ trụ

Hội thảo khoa học giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài thuộc Chương trình KHCN vũ trụ
Ngày 25/5/2016, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật phối hợp với Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ tổ chức Hội thảo khoa học giới thiệu và chuyển giao kết quả đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1” do TS.Hà Quý Quỳnh làm chủ nhiệm. Tham dự Hội thảo có GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ vũ trụ; PGS.TS.Doãn Minh Chung, Chánh văn phòng Chương trình KHCN vũ trụ; PGS.TS.Nguyễn Văn Sinh, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; GS.TS.Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý rừng đến từ các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn khu vực Tây Bắc.

Xem tiếp...

Hội thảo “Vận hành và Ứng dụng vệ tinh VNREDSat-1”

Hội thảo “Vận hành và Ứng dụng vệ tinh VNREDSat-1”
Trong 2 ngày 17-18/3/2016, tại khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên đã diễn ra Hội thảo “Vận hành và Ứng dụng vệ tinh VNREDSat-1”; Tham dự hội thảo có PGS.TS.Doãn Minh Chung, Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, TS.Bùi Trọng Tuyên, Trưởng Ban Quản lý Dự án Vệ tinh nhỏ, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, đồng chí Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cùng đông đảo các nhà khoa học đến từ Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm KHCNVN, Cục Viễn thám Quốc gia, Tổng cục V - Bộ Công An.

Xem tiếp...