Trung tâm vệ tinh quốc gia

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Phạm Anh Tuấn

1961 PGS. Tiến sĩ Cơ học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Vũ Anh Tuân

1971 Tiến sĩ Địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.