Viện Tài nguyên, Môi trường biển, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Trần Đình Lân

1961 Tiến sĩ Địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nguyễn Văn Thảo

1974 Thạc sĩ viễn thám và GIS

3. Đỗ Thị Thu Hương

1978 Thạc sĩ Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.