Viện Vật lý địa cầu, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Lê Huy Minh

1958 Tiến sĩ Địa vật lý lòng đất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nguyễn Xuân Anh

1968 Tiến sĩ ngành vật lý thiên văn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Hà Duyên Châu

1949 PGS. Tiến sĩ Vật lý địa cầu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Phạm Xuân Thành

1971 Tiến sĩ khí hậu học

5. Trần Thị Lan

1978 Thạc sĩ Vật lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Nguyễn Chiến Thắng

1975 Thạc sĩ Vật lý địa cấu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Nguyễn Thanh Dung

1982 Thạc sĩ Vật lý địa cầu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Lê Trường Thanh

1974 Thạc sĩ Địa vật lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Lê Việt Huy

1969 Thạc sĩ khí tượng học - khí hậu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Lê Như Quân

1982 Thạc sĩ Khí tượng thuỷ văn và hải dương học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Phạm Lê Khương

1982 Thạc sĩ Khí t­ượng thủy văn - khí hậu

12. Hoàng Hải Sơn

1978 Thạc sĩ Khí tượng thuỷ văn và hải dương học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. Dương Vũ Trường

1983 Thạc sĩ Quang học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. Đặng Thị Bích Hợp

1984 Thạc sĩ Vật Lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.