Viện Công nghệ thông tin, Viện KHCNVN

Tên cán bộNăm sinhH.hàm, h.vịChuyên ngànhEmail

1. Phạm Thanh Giang

1980 Tiến sĩ Mạng máy tính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nguyễn Cường

1983 Tiến sĩ Sinh tin học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Nguyễn Mạnh Thao

1980 Thạc sĩ Bảo đảm toán học cho Máy tính và Hệ thống tính toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Nguyễn Thị Lê Thu

1959 Thạc sĩ Tin học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Trần Thái Sơn

1955 Tiến sĩ Tin học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Đỗ Tuấn Anh

1982 Thạc sĩ Công nghệ thông tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Nguyễn Tiến Phương

1977 Thạc sĩ Công nghệ thông tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Nguyễn Thu Anh

1974 Thạc sĩ ngành CNTT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Đào Vĩnh Khiêm

1977 Thạc sĩ Khoa học Máy tính và Công nghệ truyền thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Phạm Minh Tuấn

1975 Tiến sĩ    

11. Phạm Ngọc Minh

1976 Thạc sĩ Điều khiển Tự động This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Đặng Văn Đức

1951 PGS. Tiến sĩ Tin học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. Thái Quang Vinh

1955 PGS. Tiến sĩ Điều khiển tự động This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. Hà Mạnh Đào

1968 Thạc sĩ Tự động hóa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. Hoàng Văn Tuấn

1974 Đại học Tin học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. Lê Bá Dũng

1948 PGS. Tiến sĩ Điều khiển học kỹ thuật và Lý thuyết Thông tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17. Nguyễn Tiến Phương

1977 Thạc sĩ Công nghệ thông tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.