Viện Công nghệ vũ trụ, Viện KHCNVN

Tên cán bộNăm sinhH.hàm, h.vịChuyên ngànhEmail

1. Doãn Minh Chung

1956 PGS. Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thám This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Trương Thị Hoà Bình

1956 Tiến sĩ Viễn thám ứng dụng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Bùi Trọng Tuyên

1965 Tiến sĩ Điều khiển học kỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Lại Anh Khôi

1955 Tiến sĩ ngành địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Nguyễn Viết Lương

1978 Thạc sĩ Viễn thám và Hệ thông tin địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Tống Sĩ Sơn

1982 Thạc sĩ Bản đồ, viễn thám và GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Võ Thị Lan Anh

1980 Thạc sĩ Công nghệ thông tin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Phạm Việt Hoà

1976 Tiến sĩ Trắc Địa  

9. Vũ Trung Kiên

1981 Thạc sĩ Công nghệ Điện tử - Viễn thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Ngô Duy Tân

1978 Thạc sĩ Điện tử viễn thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Nguyễn Văn Hiệu

1978 Thạc sĩ Điện tử Viễn thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Chu Xuân Huy

1971 Thạc sĩ ứng dụng Viễn thám This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. Vũ Minh Hùng

1981 Thạc sĩ Cơ điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. Nguyễn Trường Thanh

1981 Thạc sĩ Cơ điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. Vương Thị Diệu Hương

1979 Thạc sĩ Tự động hóa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. Phan Mạnh Dần

1975 Tiến sĩ Cơ khí-Vật liệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17. Võ Đức Mỹ

1983 Thạc sĩ Cơ điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. Nguyễn Huy Thụy

1980 Thạc sĩ Cơ điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19. Nguyễn Hạnh Quyên

1975 Tiến sĩ Địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20. Lê Thị Thu Hiền

1973 Tiến sĩ Địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21. Ngô Đức Anh

1984 Đại học    

22. Nguyễn Thành Long

1959 Đại học    

23. Lê Xuân Huy

1981 Thạc sĩ    

24. Đỗ Thị Ngọc Oanh

1963 Đại học    

25. Huỳnh Xuân Quang

1984 Thạc sĩ    

26. Nguyễn Vũ Giang

1980 Thạc sĩ    

27. Đinh Ngọc Đạt

1981 Thạc sĩ    

28. Lê Quang Toan

1982 Thạc sĩ    

29. Trần Minh Văn

1952 Đại học    

30. Phạm Anh Tuấn

1985 Thạc sĩ    

31. Phùng Đức Thưởng

1984 Đại học    

32. Hoàng Thị Phương Hòa

1966 Đại học    

33. Nguyễn Phúc Hải

1982 Thạc sĩ    

34. Bïi Quang Huy

1986 Đại học    

35. Nguyễn Hữu Điệp

1986 Thạc sĩ    

36. Nguyễn Tuấn Vinh

1987 Đại học    

37. Lê Đức Minh

1955 Đại học    

38. Lại Thị Thanh Thuý

1978 Đại học    

39. Nguyễn Văn Sơn

1986 Đại học    

40. Mai Hồng Nguyên

1986 Đại học    

41. Trần Minh Đức

1986 Thạc sĩ    

42. Bùi Nam Dương

1985 Đại học    

43. Lê Trung Kiên

1974 Đại học    

44. Nguyễn Thanh Tuấn

1986 Đại học    

45. Trịnh Hoàng Quân

1986 Đại học    

46. Phạm Minh Nhã

1986 Đại học    

47. Phan Mạnh Quân

1983 Đại học    

48. Nguyễn Mạnh Hùng

1986 Đại học    

49. Trần Anh Đức

1983 Đại học    

50. Vũ Thị Dung

1981 Đại học    

51. Phạm Đinh Thắng

1986 Thạc sĩ    

52. Nguyễn Văn Thưởng

1984 Đại học    

53. Nguyễn Đức Hiếu

1985 Đại học    

54. Trịnh Minh Phương

1983 Đại học    

55. Nguyễn Minh Ngọc

1983 Đại học    

56. Trương Tuấn Anh

1989 Đại học    

57. Nguyễn Sỹ Anh

1985 Đại học    

58. Đặng Quang Hưng

1986 Đại học    

59. Bùi Doãn Cường

1984 Đại học