Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Viện Địa lý Tp. Hồ Chí Minh

Tên Cơ quan Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Viện Địa lý Tp. Hồ Chí Minh
Tên (Tiếng Anh) GIS anh Remote Sensing Research Center (GIRS)
Bộ chủ quản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quản quản lý trực tiếp Viện Địa lý Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại/fax 08 38247360/38245954; Fax: 08 38258156
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.resourcesgeography.ac.vn
Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT:

Chức năng:

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Viễn thám, GIS, GPS, Internet… phục vụ quy hoạch, sử dụng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ.

Nhiệm vụ:

- Thu nhận, phân tích và xử lý ảnh từ vệ tinh phục vụ điều tra, quy hoạch, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng lãnh thổ;

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, GPS, Internet,… trong phân tích dữ liệu không gian, mô hình hóa, phục vụ công tác dự báo, đánh giá tài nguyên;

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ thông tin trong điều tra tài nguyên, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học; trong sử dụng và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh giảm nhẹ tác hại tai biến và thiên tai;

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu, các phần mềm tính toán tự động hóa;

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải thuật tính toán để giải các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong điều tra cơ bản;

- Xây dựng các phần mềm tự động hóa;

- Thực hiện một số nhiệm vụ quan sát vũ trụ, vệ tinh thuộc chương trình vũ trụ theo sự phân công của Chủ tịch Viện.

Tải file: Vien_DiaLyTPHCM

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Danh sách cán bộ:

TT

HỌ VÀ TÊN

BC/ HĐ

Nam/

Nữ

NGÀY SINH

HỌC HÀM- HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Lâm Đạo Nguyên

BC

Nam

12/05/64

TS

Viễn thám-GIS

Giám đốc

 

2

Trần Thái Bình

BC

Nam

15/12/72

ThS.

GIS

NCS ở Đức

 

3

Phạm Thi Mai Thy

BC

Nữ

1977

ThS.

Viễn thám-GIS

NCS ở Nhật

 

4

Trần Hà Phương

BC

Nữ

19/06/76

ThS.

Địa lý-GIS

NCV

 

5

Trần Đình Trung

BC

Nam

02/02/76

CN

Địa lý-GIS

NCV

 

6

Hoàng Phi Phụng

Nam

16/06/86

CN

Vật lý hải dương-Viễn thám

NCV

 

7

Lê Thị Phương

Nữ

01/07/87

CN

Bản đồ-Viễn thám-GIS

NCV

 

8

Nguyễn Ngọc Dương

Nam

11/01/88

CN

Bản đồ-Viễn thám-GIS

NCV

 

9

Hồ Thị Lệ Hằng

Nữ

21/01/1968

 

Kỹ thuật viên bản đồ

   
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

- Phần mềm xử lý ảnh viễn thám ENVI : 1 license

- Phần mềm ArcGIS (Ver.8): 1 license