Viện Vật lý địa cầu

Tên Cơ quan Viện Vật lý địa cầu
Tên (Tiếng Anh) Institute of Geophysics
Bộ chủ quản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quản quản lý trực tiếp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ nhà A8, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại/fax (04) 3 7564380, Fax: 3 8364696
Email / website www.igp-vast.vn
Chức năng, nhiệm vụ

1 Chức năng, nhiệm vụ chung

Chức năng: Viện Vật lý địa cầu có chức năng thực hiện các hoạt động điều tra nghiên cứu, ứng dụng và triển khai về Vật lý địa cầu theo các hướng trọng điểm của Nhà nước trong từng thời kỳ phục vụ công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội, quốc phòng và giảm nhẹ thiên tai.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quan trắc và điều tra cơ bản về Vật lý địa cầu, quản lý mạng lưới đài trạm Vật lý địa cầu quốc gia.

- Nghiên cứu đặc điểm các trường vật lý địa cầu phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ.

- Nghiên cứu cấu trúc, địa động lực và tiến hoá vỏ Trái đất phục vụ dự báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong khảo sát thăm dò tìm kiếm khoáng sản, xây dựng công trình và bảo vệ môi trường.

- Điều tra nghiên cứu về địa chấn và địa chấn công trình, thực hiện báo tin động đất và cảnh báo sóng thần trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam.

- Đào tạo sau đại học về lĩnh vực vật lý địa cầu.

2 Chức năng. Nhiệm vụ liên quan đến CNVT

- Ứng dụng công nghệ GPS; nghiên cứu cấu trúc tầng điện ly, trường từ trái đất, tầng khí quyển.

Tải file: Vien_VLDCau

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Có 03 đơn vị tham gia các nghiên cứu hướng công nghệ vũ trụ là: Phòng Địa từ, Phòng Vật lý khí quyển, Đài Điện ly

 Danh sách cán bộ:

TT

Họ và tên

BC HĐ

Nam Nữ

Ngày sinh

Học  vị

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Huy Minh

BC

Nam

9/1/1958

TS

Địa từ

Phó Viện trưởng, Phụ trách Viện

0904275447

2

Nguyễn Xuân Anh

BC

Nam

29/08/1968

TS

VLKQ

Phó Viện trưởng

0912312974

3

Hà Duyên Châu

BC

Nam

01/02/1949

PGS TS

Địa từ

NCVCC

0915178038

4

Phạm Xuân Thành

BC

Nam

10/03/1971

TS

VLKQ

NCV

 

5

Trần Thị Lan

BC

Nữ

14/04/1978

NCS

Đài Điện ly Phú Thụy

Phó Giám đốc Đài

0902122758

6

Nguyễn Chiến Thắng

BC

Nam

04/05/1975

ThS

Địa từ,

NCV

0912355490

7

Nguyễn Hà Thành

Nam

05/09/1984

KS

Địa từ

NCV

01699550080

8

Nguyễn Thanh Dung

BC

Nữ

21/09/1982

ThS

Địa từ

NCV

0915318408

9

Lê Trường Thanh

BC

Nam

15/08/1974

NCS

Địa từ

NCV

0913505329

10

Lê Việt Huy

BC

Nam

1969

ThS

VLKQ

Phó Phòng

0947718569

11

Lê Như Quân

BC

Nam

23/12/1982

NCS

VLKQ

CNV

0913570414

12

Phạm Lê Khương

BC

Nam

17/02/1982

ThS

VLKQ

NCV

0915208354

13

Hoàng Hải Sơn

BC

Nam

24/05/1978

ThS

VLKQ

NCV

0984863042

14

Dương Vũ Trường

Nam

01/04/1983

ThS

VLKQ

NCV

0934111393

15

Đặng Thị Bích Hợp

Nữ

01/05/1984

NCS

VLKQ

NCV

01675594739

16

Đỗ Ngọc Thúy

Nữ

12/02/1987

KS

VLKQ

NCV

0986145132

Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

- Trạm thu GPS liên tục: 02 trạm. Ngoài ra nhờ hợp tác với CH Pháp đặt 03 trạm GPS liên tục tại Hà Nộ, Huế và Tp Hồ Chí Minh; hợp tác với Đài Loan đặt 06 trạm GPS liên tục ở khu vực Tây bắc: Mường Tè,  Điện Biên, Tuần Giáo, Sơn La, Sông Mã và Mộc Châu.

 - Phần mềm xử lý số liệu GPS: Bernese 5.0.

- Máy thăm dò quang khí quyển bằng công nghệ laser